УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ

Дата на актуализация: 9 януари 2024

В случай че използвате кандидатстване без регистрация и/или кандидатстване с телефон попълнените данни във формата за кандидатстване като име, фамилия, телефонен номер, имейл, съобщение към компанията, файлове, URL-и, отговори на въпроси се доставят автоматично в акаунта на работодателя. Всяка кандидатура има уникален номер, който Вие получавате чрез имейл или SMS при кандидатстване и който е видим и за работодателя. Този номер можете да използвате при комуникация относно Вашето кандидатстване.

Кандидатурите се съхраняват за период до 6 /шест/ месеца от датата на публикуване на обявата, по която сте кандидатствали.

При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои работодатели да я изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в акаунта на работодателя. От този момент работодателят съгласно Регламента за защита на личните данни (GDPR) става “Администратор” на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (работодателят). Поради тази причина искания във връзка с изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към работодателя.

JOBS.BG не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия. JOBS.BG няма контрол върху начина, по който работодатели обработват Вашите данни.

Посоченото по-горе е в допълнение на Условията за ползване от физически лица - крайни потребители и Политиката за защита на личните данни на физически лица - крайни потребители.