settings
Настройки

Настройки

Предишни търсения и предпочитания на този браузър
Тази опция Ви дава възможност за бързо повтаряне на предишни търсения и предпочитания като категории, населени места и др.
Искате ли да имате възможност да повтаряте предишни търсения и предпочитания като категории, населени места и др.?
Сигурни ли сте, че искате да изключите тази функция? Изключването ѝ ще доведе до изтриване на Вашите предишни търсения и предпочитания.
Сигурни ли сте, че искате да изчистите Вашите предишни търсения и предпочитания?