ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Пловдив, ул. Димитър Цончев 11