Известия за новите обяви от Билла България ЕООД
02.02.2024, Ref.No:F&V-CM-FL/HQ
star star star star star
F&V CATEGORY MANAGER- FLOWERS, Билла България ЕООД
  • location_onСофия
  • chairВъзможност за работа от вкъщи
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

F&V CATEGORY MANAGER- FLOWERS

BILLA Bulgaria, part of REWE Group, is one of the fastest developing supermarket chains in Europe. Our main purpose is to deliver fresh and high-quality products – only the best for our customers!


We are currently offering you an exciting opportunity to become part of our Category Management team in Sofia as a Category Manager for the Flowers section, responsible for the preparation and realization of the annual plan for the assigned commodity category.

YOUR AREA OF RESPONSIBILITY:

• Contributes to the development of the annual plans for the dedicated category in line with the company strategy.
• Monitors and controls the effective execution of the annual plans.
• Manages the assigned category in accordance with customer demand and shapes a competitive assortment aligned with company strategic direction.
• Ensures optimal assortment placement of the dedicated product categories in the different types of stores.
• Negotiates and maintains the trade terms and relationships with domestic and international suppliers.
• Constantly looks for new opportunities for growth and identifies new suppliers.
• Implements company pricing strategy within the dedicated category.
• Plans, negotiates and executes effective promotional activities.
• Monitors and analyzes all KPIs associated with the performance of the respective category and generates ideas for improvement.

WHAT WE’RE LOOKING FOR:

• University degree, preferably in Economics, Trade, etc.
• Minimum 3 years of professional experience in Category Management/Procurement in Retail/FMCG sector.
• Strong negotiation and stakeholders management skills.
• Strong analytical and data processing skills that drive decision making.
• Excellent interpersonal and communication skills, ability to build effective working relationships.
• High self-motivation with strive for continuous learning and professional development.
• Ability to multitask under pressure.
• Excellent self-organization, goal-orientation and proactivity.
• Highly proficient in MS Office.
• Excellent language skills in English.
• Good command of German language is considered an advantage.

WHAT WE OFFER:

• Challenging opportunity for long-term career development in a multinational company.
• Extensive opportunities for continuous professional growth.
• GS1/Nielsen Category Management training and certification.
• Work in an open and friendly environment with a dynamic and achievement-oriented team.
• Competitive remuneration and additional benefits in line with your qualifications and professional experience.

If you are interested in our opportunity, please send your CV.
Your application data will be treated with strict confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted.
Kандидатствай
Кандидатствайте със съхранените във вашия акаунт CV-та и файлове.
Кандидатствай без акаунт
Кандидатствайте, като попълните формата на следващата стъпка, без да е необходимо да имате регистрация.
Препрати
Ново: Готов ли си за интервюто?
Подготви се с AI

Питаш ли се какви въпроси ще ти зададат на интервюто за тази обява? Виж какво мисли ChatGPT.
02.02.2024, Ref.No:F&V-CM-FL/HQ
star star star star star
F&V CATEGORY MANAGER- FLOWERS, Билла България ЕООД
  • location_onСофия
  • chairВъзможност за работа от вкъщи
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от Билла България ЕООД
Билла България ЕООД
Търговия
  • calendar_today В България от 1999 *
  • people_alt 5253 служители *
* Данните за брой служители и година на основаване са на базата на информация от Търговския регистър и НОИ. Последна актуализация 12.2023
Ново: Готов ли си за интервюто?
Подготви се с AI

Питаш ли се какви въпроси ще ти зададат на интервюто за тази обява? Виж какво мисли ChatGPT.
Лични данни
Политика за защита на личните данни на Билла България ЕООД


Декларация за поверителност на данните

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД придава особено значение на неприкосновеността и защитата на личните данни и спазването на законите за защита на данните. Личните данни, които са ни изпратени, ще бъдат обработени по строго поверителен начин и в съответствие със законите за защита на данните, както и с Декларацията за поверителност на данните и само за целите на процеса на набиране на персонал.
Ако имате някакви въпроси или предложения относно защитата на данни, се свържете с нас на mydata@billa.bg. По отношение на въпроси, свързани с нашия процес на набиране на персонал, се свържете с нас на jobs@billa.bg.

§ 1 Администратор и обхват

Администраторът по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални закони за защита на данните на държавите членки, както и други правни директиви за защита на данните, е:
БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес: гр. София 1404, бул. „България“ 55.
Имейл: mydata@billa.bg.
Уеб сайт: www.billa.bg.

§ 2 Служител по защита на данните

Външният служител по защита на данните на администратора е:
Д-р Карстен Кинаст, магистър по право, Attorneys at Law (Германия)
Имейл: mydata@billa.bg

§ 3 Какво представляват личните данни?

Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Това включва информация като Вашето име, възраст, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, IP адрес или потребителско поведение. Информация, с която ние не можем (или само с непропорционални усилия) да установим връзка с Вас, например чрез анонимизиране на информацията, не представлява лични данни. Обработването на личните данни (например събиране, извличане, използване, съхранение или прехвърляне) изисква винаги правно основание или Вашето съгласие.

§ 4 Общи въпроси за обработването на данни

a) Обхват и цел на обработването

С въвеждането на личните си данни Вие ни давате разрешение да обработваме Вашите данни за ефективно и правилно изпълнение на процеса на набиране на персонал. Може да оттеглите разрешението си по всяко време, което обаче означава, че не можем да разглеждаме повече Вашата кандидатура.
Ако сте кандидатствали за конкретна позиция, Вашите данни ще бъдат предоставени на назначаващия отдел. В случай че сте изпратили обща кандидатура, Вашите данни ще бъдат предоставени на компетентния отдел, чиито текущи свободни работни места съответстват на Вашия квалификационен профил.
Ако Вашата кандидатура не отговаря на изискванията на конкретната позиция за кандидатстване, може да се опитаме да съпоставим Вашия профил с други свързани позиции в БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД. Вашите данни за кандидатстване няма да се прехвърлят на дружества извън БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД.

b) Правно основание

Член 6, алинея 1, буква е) от GDPR служи като правно основание за обработване на данните. Обработването на посочените данни е необходимо за предоставянето на нашите услуги и по този начин служи за защита на легитимния интерес на нашето дружество.
Съгласно член 6, алинея 1, буква а) от GDPR предоставеното от субекта на данни съгласие също може да бъде правно основание. Ще Ви помолим да ни предоставите съгласието си за обработване на Вашите лични данни.
Ако сте ни предоставили следното съгласие, ние ще използваме Вашите данни, за да Ви предложим друго назначение при необходимост:
□ Предоставям съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на съпоставяне на моя профил с други свързани позиции в рамките на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на 1 (една) година. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити, ако няма друго законово изискване за запазване на личните Ви данни. В този случай личните Ви данни ще бъдат блокирани. Може да оттеглите съгласието си по всяко време на mydata@billa.bg.

c) Изтриване на данни и срок на съхранение

В случай, че не сте бил/а избран/а за обявена от нас позиция и не сте дал/а съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на съпоставяне на Вашия профил с други свързани позиции в рамките на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, личните Ви данни ще бъдат изтрити незабавно.
Ако сте дал/а изрично съгласие лични данни да бъдат обработвани за целите на съпоставяне на Вашия профил с други свързани позиции в рамките на БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ще изтрием Вашите лични данни не по-късно от 1 (една) година от последната дата на установяване на контакт с нас. Въпреки това Вие запазвате правото си да изискате от нас да изтрием Вашите лични данни по всяко време преди края на 1-годишния период.

§ 5 Пренос на данни към трети страни

Вашите данни не се трансферират към трети страни.

§ 6 Вашите права като субект на данни

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следните права се отнасят за Вас:

• Съгласно член 15 от GDPR може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас.
По-конкретно може да получите информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.

• Съгласно член 16 от GDPR може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.

• Съгласно член 17 от GDPR може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.

• Съгласно член 18 от GDPR може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така съгласно член 18 от GDPR имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от GDPR.

• Съгласно член 20 от GDPR може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, общоприет и машинночетим формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.

• Съгласно член 7, алинея 3 от GDPR можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.

• Съгласно член 77 от GDPR имате право да подадете оплакване до надзорен орган. Може да се свържете с надзорния орган от обичайното Ви местопребиваване, работно място или централата на нашето дружество.

§ 7 Право на възражение

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимни интереси съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква е) от GDPR, както беше споменато по-горе, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.

§ 8 Сигурност на данните и мерки за сигурност

Ние се ангажираме със защитата на Вашата неприкосновеност и с третирането на Вашите лични данни като поверителни. За да се предотврати манипулация, загуба или злоупотреба с Вашите данни, които се съхраняват при нас, ние предприемаме мащабни технически и организационни мерки, които се проверяват и адаптират редовно към технологичния процес.

Ние бихме искали да посочим, че заради структурата на интернет е възможно правилата за защита на данните и посочените по-горе мерки за сигурност да не могат да се спазват от други лица или институции, за които ние не носим отговорност.
По-конкретно нешифрованите данни (например, ако това се осъществява по имейл) могат да бъдат прочетени от трети страни. От техническа гледна точка не можем да окажем въздействие върху това. Потребителят носи отговорност за защитата на данните, предоставени от него, срещу злоупотреба, като това става чрез шифроване или по всякакъв друг начин.
Проблем с обявата
Обява: F&V CATEGORY MANAGER- FLOWERS
Организация: Билла България ЕООД
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Общите условия на Google.
Ето въпросите, които ChatGPT мисли, че може да ти зададат по време на интервюто: