Известия за новите обяви от ЛН Сълюшънс ООД
21.09.2023
star star star star star
Доминос пицамейкър, ЛН Сълюшънс ООД
 • location_onСофия
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • scheduleНепълно работно време
 • history_toggle_offГъвкаво работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • paidЗаплата 2100 BGN (Бруто)

Доминос пицамейкър

Възможност за месечно възнаграждение до 2100лв.бруто*
*Посочената средна брутна сума, като заплащане, е изчислена при 160 часов работен месец

Domino’s pizza е мултинационална компания и е сред лидерите на световния и българския пазар. Основният принос за тези постижения е на екипа ни от млади, усмихнати и ентусиазирани служители, които ежедневно осигуряват на нашите клиенти вкусна и качествена храна, поднесена с усмивка.

С присъединяването си към екипа на Domino’s pizza, ще имате възможността за професионална реализация и развитие в просперираща верига с над 10-годишна история и стабилни позиции на българския пазар, която може да ви предложи:

- Работа в международна, бързо развиваща се верига
- Работен график според вашите възможности и нашите нужди - работа на смени, при гъвкаво работно време (с минимална работна смяна от 4часа)
*Длъжността се изпълнява при сумирано изчисляване на работното време и работа на смени по график.
- Семинари за развитие
- Заплащане два пъти в месеца
- Бонусна система
- Бързо професионално израстване
- Трудови и социални осигуровки
- Платено фирмено обучение
- Фирмени отстъпки и социални придобивки
- Приятелска работна среда с млад и динамичен екип

Изисквания и задължения:

В Domino's Pizza търсим най-добрите кандидати, които са адаптивни, пределно мотивирани, активно участващи в работния процес и имащи страст за обслужване на клиенти. Кандидатите също така трябва да бъдат с:

- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Умения за работа с клиенти;
- С чувство за отговорност;
- Организираност;
- Позитивна и усмихната личност;

Задължения:

- Участва в приготвянето на различни видове храни и отговаря за качеството на издадената продукция
- Гарантира 100% удовлетворение на клиентите чрез превъзходно обслужване
- Спазва санитарно – хигиенните условия за работа и фирмените стандарти
- Поддържа оборудването в ресторанта спрямо график
- Реализира задачите, възложени от мениджмънта

Предишен опит не е необходим, като позицията е подходяща и за студенти.

Ако смятате, че това предложение е подходящо за Вас, изпратете своята автобиография!

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, представени от Вас, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и гарантираме конфиденциалност на Вашата кандидатура.
ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В „ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД, ЕИК 200822348 („Администратор“ или „Дружеството“)

(1) С настоящата декларация давам съгласие следните мои лични данни да бъдат обработвани от Администратора на данни „ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД, ЕИК 200822348 („Администратор“ или „Дружеството“): име, имейл адрес, дата на раждане, адрес.
(2) Личните данни са предоставени по следния начин: чрез изпращане на автобиография в jobs.bg.
(3) Предоставям личните си данни за следната цел на обработване: кандидатстване за работа/подбор на персонал.
(4) Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора на лични данни за следния срок: за периода на времетраене на процедурата по подбор на персонал във връзка със съответната позиция, след което ще бъдат незабавно изтрити от системите на Администратора, освен в случай на предоставено допълнително съгласие от моя страна за съхраняване на данните ми за по-дълъг срок. Запознат съм, че Администраторът има право да изтрие личните ми данни в срок най-късно от 3 (три) месеца от приключване на процеса по подбор на персонал, ако не бъда одобрен за съответната позиция.
(5) Запознат съм и давам съгласие, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Дружеството.
(6) Декларирам, че ще уведомя незабавно Администратора на лични данни за всяка промяна в личните ми данни.
(7) Запознат съм с Политиката за защита на лични данни, публикувана на Интернет сайта на Администратора, в която са подробно описани правата ми като субект на данни, както и съм запознат с реда за тяхното упражняване.
(8) Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.
Запознат съм с на ЛН Сълюшънс ООД
Препрати
21.09.2023
star star star star star
Доминос пицамейкър, ЛН Сълюшънс ООД
 • location_onСофия
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • scheduleНепълно работно време
 • history_toggle_offГъвкаво работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • paidЗаплата 2100 BGN (Бруто)
Известия за новите обяви от ЛН Сълюшънс ООД
ЛН Сълюшънс ООД
Domino’s pizza е световен лидер в доставките на пица! Основният принос за това са качествените продукти,бързо и перфектно обслужване,за които се грижат екипът ни от млади, усмихнати и ентусиазирани служители.
 • calendar_today В България от 2010
 • people_alt 1000 служители
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ЛН Сълюшънс ООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


1. Цел, обхват и потребители
Тази политика урежда управлението на личните данни в ЛН“Сълюшънс“ ООД (наричано - Организация (Администратор)) и предвижда правила и процедури, които се прилагат към всички отдели в рамките на Организацията (Администратора), с цел да се гарантира обработването на личните данни, защитени правилно във всички държави и региони.
Настоящата политика е приета с оглед на това, че Организацията (Администратора) на лични данни изисква автобиографии на субектите на данни, чиято цел е да определи дали могат да бъдат наети като служители.
• Данни се предоставят доброволно от субектите на данни чрез jobs.bg
• Организацията (Администратора) на данни не отговаря за верността на данните,предоставени в автобиографиите.
• Организацията (Администратора) е взела подходящи технически и организационни мерки за защита на данните и не предоставя данните на трети лица .
• Ако кандидатурата на субекта не бъде одобрена, данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване в срок от 3 (три) месеца от изпращането на автобиографията.

2. Основни принципи относно обработката на лични данни
Принципите за защита на данните очертават основните отговорности за организациите, обработващи лични данни. Член 5, параграф 2 от GDPR постановява, че "администраторът е отговорен и е в състояние да докаже спазването на принципите."
2.1. Законност, справедливост и прозрачност
Личните данни са обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
2.2. Ограничаване в рамките на целта
Личните данни се събират за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели.
Проблем с обявата
Обява: Доминос пицамейкър
Организация: ЛН Сълюшънс ООД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.