Известия за новите обяви от ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
08.09.2023, Ref.No:04
star star star star star
Педагог в група за училищна подкрепа, ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
 • location_onСофия
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • paidЗаплата от 1600 до 1950 BGN (Бруто)
 • beach_accessОтпуск 20 дни

Педагог в група за училищна подкрепа

ПЕДАГОГ В ГРУПА ЗА УЧИЛИЩНА ПОДКРЕПА

Фондация „Здраве и социално развитие“ търси да назначи специалист в група за училищна подкрепа (занималня) в център за работа с деца.

Фондация “Здраве и социално развитие” работи в три основни направления – предоставяне на социални услуги и развитийни програми в ромска общност, здравни програми сред уязвими групи и научноизследователска дейност. Ако искате да участвате в развитието на иновативни програми в областта на ранното детско развитие и да имате свободата да организирате работата с децата по различен начин, кандидатствайте за работа при нас!
Ние предлагаме добри условия на труд, ентусиазиран и компетентен екип от професионалисти, наели се със задачата да изградят едно по-различно бъдеще за децата, с които работим.

Описание на длъжността:
• Планира и провежда ежедневни занимания с деца на възраст 6 – 12 г, като:
- Работи за компенсиране на образователните пропуски у децата;
- Работи за развитие на социални и жизнени умения у децата;
- Организира и провежда образователни и развитийни игри.
- Организира и провежда клубове по интереси за развитие на творческите способности у децата.
• Провежда оценка на развитието и училищната готовност на децата.
• Планира и провежда взаимодействието с родители на децата (родителски срещи, групова работа с родителите за подпомагане на образователния процес на децата).
• Организира и поддържа работната документация.
• Участва в обученията на местния екип, ежеседмични екипни срещи и супервизии от външен експерт.
• Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.

Изисквания:
• Висше образование – начална училищна педагогика, педагогока, психология, социална педагогика и др.;
• Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности на децата.
• Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене.
• Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
• Мотивация за работа, умения за работа в екип, умения за работа с компютър.

Документи за кандидатстване: Актуална професионална автобиография, мотивационно писмо.

Избрания служител ще бъде назначен на трудов договор. Договорът ще бъде сключен с Фондация „Здраве и социално развитие“.

Място на работа: гр. София, кв.Филиповци

Всички подадени кандидатури ще бъдат разгледани, само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
Неодобрените кандидати на първи етап няма да бъдат уведомявани за резултатите от документалния подбор.
Препрати
08.09.2023, Ref.No:04
star star star star star
Педагог в група за училищна подкрепа, ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
 • location_onСофия
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 • paidЗаплата от 1600 до 1950 BGN (Бруто)
 • beach_accessОтпуск 20 дни
Известия за новите обяви от ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Организации с нестопанска цел
 • people_alt 70 служители
Проблем с обявата
Обява: Педагог в група за училищна подкрепа
Организация: ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.