Известия за новите обяви от КОМЕТА-ІІІ ООД
15.09.2023, Ref.No:SHR
star star star star star
СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ, КОМЕТА-ІІІ ООД
  • location_onСофия, ж.к.Младост-1, Народно читалище Младост (виж карта)
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ

КОМЕТА - ІІІ ООД е водеща компания в дистрибуцията на бързооборотни стоки за гр.София и региона.

За работа в компанията в гр.София, търсим да назначим:

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Анализ на пазара на труда;
- Разглеждане на подадени от кандидати документи;
- Провежда интервюта за подбор на служители;
- Администриране на дейностите по назначаване, преназначаване и освобождаване на служители;
- Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
- Участие в организацията на въвеждащо обучение на нови служители;
- Съставяне и поддържане на трудовите досиета на служителите;
- Водене на регистър на болничните листа и отпуските;
- Изготвяне и подаване в срок на необходимата информация към ТП на НАП, НАП, НОИ, ИА Инспекция по труда, Агенция по заетостта;
- Администриране осигуряването на ЗБУТ във фирмата;
- Активна комуникация със СТМ;
- Изготвяне на необходимия набор от документи, касаещи ЗБУТ;
- Комуникация с органите на ИА Инспекция по труда, ТД на НАП, НОИ и др.;
- Организация на вътрешно фирмени анализи и проучвания;
- Вземане на участие в процеса по разработване и внедряване на HR софтуер продукти;
- Изготвяне на месечни ведомости и съпътстващата документация;
- Работа със специализиран софтуер за ТРЗ;


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА:
- Много добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност – познания за работа с MS Office;
- Организираност и отговорност в работата;
- Умение за работа в екип;
- Стремеж към повишаване на знанията и уменията;
- Професионален опит като Специалист човешки ресурси и ТРЗ

ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС:
- Качество на извършената работа и изпълнение на задачите в срок;
- Отговорност и лична ангажираност към работния процес;
- Желание и способност за работа в екип;
- Следване на новостите в нормативната уредба – КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ДОПК и други нормативни документи;
- Способност за предлагане на нови идеи и решения;
- Лоялност към фирмата;


ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Работа на трудов договор;
- Дългосрочна реализация;
- Пет дневна работна седмица и осем часов работен ден ;Може да кандидатствате по тази обява като изберете бутона „Кандидатствай по тази обява” и изпратите актуална автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.
Предоставените лични данни по тази обява ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Препрати
15.09.2023, Ref.No:SHR
star star star star star
СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ, КОМЕТА-ІІІ ООД
  • location_onСофия, ж.к.Младост-1, Народно читалище Младост (виж карта)
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от КОМЕТА-ІІІ ООД
КОМЕТА-ІІІ ООД
Транспорт и логистика, Търговия
Проблем с обявата
Обява: СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ
Организация: КОМЕТА-ІІІ ООД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.