Известия за новите обяви от СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
23.05.2023, Ref.No:LPP
star star star star star
ЮРИСТ- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
  • location_onСофия, София, бул."Цветан Лазаров"105А (виж карта)
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

ЮРИСТ- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Сиском Инжeнеринг АД е българска компания, която вече над 10 години прилага иновативни ИКТ решения на своите бизнес клиенти и държавните администрации в направленията: Телекомуникации, Умен град & ИТС, Сигурност и безопасност, Дигитални технологии и Удостоверяване на съответствие за оптични линии, електрически уредби и съоръжения до 1000V, улично, тунелно, аварийно осветление, фактори на работна, битова и околна среда.

Във връзка с разширяване на екипа, компанията търси да назначи: Юрист - обществени поръчки


Отговорности:
• Участва в изготвянето на оферти за участие в обществени поръчки по реда на ЗОП.
• Извършва преглед и анализ на критериите за подбор по обществени поръчки и условията за участие.
• Подготвя и организира екипна работа по събирането на информация и съответните документи.
• Осъществява комуникация с представители на Възложителите по обществените поръчки.
• Организира и участва в окомплектоването на цялостната документация по оферти и подаването им към Възложителя.
• Води текуща кореспонденция – подготовка на писма, свързани с участието на дружеството по обществени поръчки.
• Следи статуса на обществените поръчките във фаза подготовка и фаза подадени.
• Подготвя документи за сключване на договор по обществени поръчки.
• Ежедневно следи ЦАИС за обявени нови обществени поръчки и изпраща справка към дружеството, чийто предмет на дейност отговаря на изискванията.
• Изготвя и представя съответните справки, отчети и анализи за извършената дейност.
• Организира и поддържа архив за тръжните процедури.
• Участва в производства пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.
• Осъществява и други възложени дейности, обезпечаващи правното обслужване на дружеството.

Изисквания за позицията:
- висше образование по специалността „Право”, образователно-квалификационна степен – Магистър
- придобита юридическа правоспособност
- професионален опит минимум 2 години в сферата на ОП
- познава и ползва в работата си ЗОП, ППЗОП и свързаните нормативни актове
- преминато обучение или познания за работа с ЦАИС
- английски език – работно ниво
- отлична компютърна грамотност MS Office (Word, Excel)
- умение за приоритизиране, самоорганизация и инициативност
- аналитично мислене с насоченост към детайла
- висока професионална етика и лоялност

Ние предлагаме:
Възнаграждение, съобразено с опита и личната мотивация
Модерно и комфортно работно място
Въвеждащо обучение и инвестиция в регулярни обучения за надграждане на уменията и професионалната експертиза
Допълнително здравно осигуряване


Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една динамично развиваща се компания, изпратете професионална автобиография.

Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Препрати
23.05.2023, Ref.No:LPP
star star star star star
ЮРИСТ- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
  • location_onСофия, София, бул."Цветан Лазаров"105А (виж карта)
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
"Сиском Инженеринг" АД е българска компания, която предлага и внедрява широка гама високотехнологични телекомуникационни и инфраструктурни решения за развитието на бизнеса на своите партньори.
Проблем с обявата
Обява: ЮРИСТ- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Организация: СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.