Известия за новите обяви от ЛН Сълюшънс ООД
26.05.2023
star star star star star
Доминос пицамейкър, ЛН Сълюшънс ООД
 • location_onПловдив
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • scheduleНепълно работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
 

Доминос пицамейкър

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В „ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД, ЕИК 200822348 („Администратор“ или „Дружеството“)

(1) С настоящата декларация давам съгласие следните мои лични данни да бъдат обработвани от Администратора на данни „ЛН СЪЛЮШЪНС” ООД, ЕИК 200822348 („Администратор“ или „Дружеството“): име, имейл адрес, дата на раждане, адрес.
(2) Личните данни са предоставени по следния начин: чрез изпращане на автобиография в jobs.bg.
(3) Предоставям личните си данни за следната цел на обработване: кандидатстване за работа/подбор на персонал.
(4) Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора на лични данни за следния срок: за периода на времетраене на процедурата по подбор на персонал във връзка със съответната позиция, след което ще бъдат незабавно изтрити от системите на Администратора, освен в случай на предоставено допълнително съгласие от моя страна за съхраняване на данните ми за по-дълъг срок. Запознат съм, че Администраторът има право да изтрие личните ми данни в срок най-късно от 3 (три) месеца от приключване на процеса по подбор на персонал, ако не бъда одобрен за съответната позиция.
(5) Запознат съм и давам съгласие, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Дружеството.
(6) Декларирам, че ще уведомя незабавно Администратора на лични данни за всяка промяна в личните ми данни.
(7) Запознат съм с Политиката за защита на лични данни, публикувана на Интернет сайта на Администратора, в която са подробно описани правата ми като субект на данни, както и съм запознат с реда за тяхното упражняване.
(8) Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.
Запознат съм с на ЛН Сълюшънс ООД
Препрати
26.05.2023
star star star star star
Доминос пицамейкър, ЛН Сълюшънс ООД
 • location_onПловдив
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • scheduleНепълно работно време
 • schoolПодходяща и за студенти
 • movingПодходяща и за кандидати с малък или без опит
Известия за новите обяви от ЛН Сълюшънс ООД
ЛН Сълюшънс ООД
Domino’s pizza е световен лидер в доставките на пица! Основният принос за това са качествените продукти,бързо и перфектно обслужване,за които се грижат екипът ни от млади, усмихнати и ентусиазирани служители.
 • calendar_today В България от 2010
 • people_alt 1000 служители
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ЛН Сълюшънс ООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


1. Цел, обхват и потребители
Тази политика урежда управлението на личните данни в ЛН“Сълюшънс“ ООД (наричано - Организация (Администратор)) и предвижда правила и процедури, които се прилагат към всички отдели в рамките на Организацията (Администратора), с цел да се гарантира обработването на личните данни, защитени правилно във всички държави и региони.
Настоящата политика е приета с оглед на това, че Организацията (Администратора) на лични данни изисква автобиографии на субектите на данни, чиято цел е да определи дали могат да бъдат наети като служители.
• Данни се предоставят доброволно от субектите на данни чрез jobs.bg
• Организацията (Администратора) на данни не отговаря за верността на данните,предоставени в автобиографиите.
• Организацията (Администратора) е взела подходящи технически и организационни мерки за защита на данните и не предоставя данните на трети лица .
• Ако кандидатурата на субекта не бъде одобрена, данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване в срок от 3 (три) месеца от изпращането на автобиографията.

2. Основни принципи относно обработката на лични данни
Принципите за защита на данните очертават основните отговорности за организациите, обработващи лични данни. Член 5, параграф 2 от GDPR постановява, че "администраторът е отговорен и е в състояние да докаже спазването на принципите."
2.1. Законност, справедливост и прозрачност
Личните данни са обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
2.2. Ограничаване в рамките на целта
Личните данни се събират за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели.
Проблем с обявата
Обява: Доминос пицамейкър
Организация: ЛН Сълюшънс ООД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.