Известия за новите обяви от КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
25.01.2023
star star star star star
Супервайзор Анализи и вътрешен контрол, КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
  • location_onСофия
  • chairВъзможност за работа от вкъщи
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Запознат съм с на КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
Препрати
25.01.2023
star star star star star
Супервайзор Анализи и вътрешен контрол, КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
  • location_onСофия
  • chairВъзможност за работа от вкъщи
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
Производство
Лични данни
Политика за защита на личните данни на КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД

Уведомление за защита на личните данни на кандидатите за работа в „Карлсберг България“ АД

„Карлсберг България“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София“, сграда 10, етаж 4 ("Карлсберг") подготвя това Уведомление за защита на личните данни („Уведомление“) за кандидатите за работа в Карлсберг. Целта на това Уведомление е да Ви предостави информация за това как Карлсберг събира, обработва, съхранява и използва по друг начин информацията за Вас, както и какви права имате във връзка с тази информация.
Карлсберг България АД има нужда да обработва лична информация за Вас, за да обработи Вашата кандидатура за работа. Съществуват задължителни изисквания, с които трябва да се съобразяваме във връзка с Вашата кандидатура.

Трябва да поискаме Вашето изрично съгласие да обработим личните Ви данни за целите на предварителни проверки/ събиране на препоръки от предишни работодатели преди началото на трудовите ни взаимоотношения, което обхваща възможността съответните трети страни да споделят информация за Вас като част от тези проверки. Следва да сте наясно, че ако Карлсберг България АД възнамерява да Ви направи предложение за работа, това ще е свързано и с получаването на задоволителни референции и в този смисъл ще е необходимо да ни предоставите контактите на Ваши предишни колеги/ ръководители, с които Карлсберг България АД да се свърже. Предоставянето на контактите се извършва единствено в писмена форма (на хартия или по и-мейл), като следва да впишете, че давате изричното си съгласие Карлсберг България да се свърже с посочените от Вас лица.

Въпреки че търсим изричното Ви съгласие относно предварителни проверки/ събиране на препоръки, трябва да имате предвид, че в бъдеще ще обработваме личните Ви данни поради причините, упоменати в това Уведомление, така че няма да бъде необходимо всеки път да предоставяте съгласието си за всеки конкретен случай.
В този документ „Карлсберг“, „ние“ или „нас“ се отнася за компанията, в която кандидатствате за работа. Освен това ще срещнете названието „Карлсберг Груп“, което включва всички останали компании на Карлсберг в глобален мащаб. (Подробности за тях можете да получите от „Карлсберг България“ АД). Имаме право да редактираме този документ, например ако прилагаме нови системи или процеси, които включват използването на лични данни.
"GDPR" означава Общ регламент за защита на данните, който представлява нормативен акт от законодателството на ЕС, регулиращ правата Ви във връзка с Вашите лични данни и с начина, по който организациите трябва да ги защитават.

Какви категории лични данни събира Карлсберг за мен и за какво ги използва?
"Лични данни" означава всяка информация, отнасяща се до Вас. Карлсберг ще събира, обработва и използва следните видове лични данни (всички заедно наричани „данни за кандидата“):
- Идентификационни данни, като Вашето име, ЕГН, гражданство, паспортни данни/ данни от лична карта, информация от шофьорска книжка, снимки.
- Лична информация, като дата и място на раждане, контакти при спешни случаи, пол, майчин език.
- Данни за контакт, като домашен адрес, телефонен номер и имейл адрес.
- Образование и предишен опит, като информация за образованието Ви, предишни работни позиции и друг опит, детайли за контакт с Вашия настоящ/ предишен работодател;
- Други данни за кандидата, като информация, включена във формата за кандидатстване/ автобиографията Ви;
- Информация, събирана по време на интервютата, като бележки, водени от интервюиращия или информация, предоставена от агенцията за набиране на персонал, резултати от тестове;
- Информация от проверките, като информация, получена при предварителни проверки/ събиране на препоръки от предишни работодатели/ обучаващи институции.

Събираме и използваме данните на кандидатите поради причини, свързани с кандидатурата Ви за работа при нас („за целите на обработката“), които сме изброили по-долу, заедно с примери за съответните данни:
- Администриране и обработване на Вашата кандидатура, (включително обработване на предложението за работа, ако бъдете одобрен/а), включително идентификационни данни, данни за контакт, информация за квалификацията Ви и за предишните Ви позиции, информация, получена по време на интервюто и информация, съдържаща се в автобиографията Ви;
- За да определим дали сте подходящ/а за ролята, за която кандидатствате, включително идентификационни данни, данни за контакт, информация за предишните Ви позиции и образованието Ви, информация, получена по време на интервюто и информация, съдържаща се в автобиографията Ви;
- Извършване на проверки за миналото Ви като част от Вашата кандидатура, включително идентификационни данни, данни за контакт, информация за Вашата квалификация и предишен опит;
- Спазване на приложимите закони и изисквания, свързани със заетостта заедно с администрирането на тези изисквания, като облагане с данъци, удръжки за застраховки, трудови и имиграционни закони, които включват обработването на идентификационни данни и данни за контакт;
- Наблюдение и гарантиране на спазването на приложимите политики, процедури и закони, което включва обработката на Вашите идентификационни данни и данни за контакт, включително във връзка с действащата линия за подаване на сигнали за нарушения на етичните правила;
- Комуникация с Вас, с други служители на Карлсберг и с трети страни, включително информирането Ви за бъдещи възможности за развитие в Карлсберг (например бизнес партньори, доставчици, клиенти или държавни служители), включително комуникирането на бъдещи възможности за работа, които включват обработката на идентификационните данни и Вашите данни за контакт;
- Отговаряне на и изпълнения на изисквания и питания от регулаторни органи или други власти в или извън Вашата държава, което включва обработването на идентификационни данни и данни за контакт;
- Спазване на корпоративните финансови задължения, включително одитните изисквания и анализ и контрол на разходи/бюджет, което включва обработването на идентификационни данни, данни за контакт, информация за ролята, за която кандидатствате, включително заплатата и допълнителните придобивки за тази роля.

В допълнение на гореизброените, Карлсберг събира, обработва и използва следните специални типове лична информация, които определяме като „чувствителна лична информация“:
- Здравни и медицински данни, като информация за инвалидност за целите на преценката за съответствие на предлаганата позиция с Вашата кандидатура и на интервюто и спазване на нормативните задължения;

Защо на Карлсберг се налага да събира, обработва и използва данните ми и чувствителните ми лични данни?
Карлсберг има нужда от данните на кандидата и от чувствителните лични данни, за да извършва дейности, свързани с Вашата кандидатура за работа и със спазването на задълженията на Карлсберг като част от процеса на наемане и като бизнес.
Задължени сме да Ви обясним правните основания, на базата на които събираме, обработваме и използваме Вашите данни и чувствителна лична информация.
Във връзка с Вашите данни като кандидат за работа, нашите правни основания са:
- Спазване на правните задължения, в частност в сферата на трудовото и осигурителното законодателство, закона за защита на личните данни, данъчния закон и търговския закон; легитимните интереси на Карлсберг, филиалите на Карлсберг и други трети страни (като съществуващи или потенциални бизнес партньори, доставчици, клиенти, крайни клиенти, държавни органи или съдилища); Вашето съгласие, когато това е необходимо, отговаря на изискванията за защита на данните и се получава отделно; защита на жизнените интереси на Вас или на друг индивид; изпълнение на задачи, извършвани в обществен интерес или при упражняването на официална власт, предоставена на Карлсберг.

В случай на чувствителна лична информация, нашите правни основания са:
- Изрично съгласие, както позволено от Закона за защита на личните данни; изпълнение на задълженията и упражняване на специфичните права на Карлсберг или на Вашите права в сферата за заетостта и социалното осигуряване, както е предвидено в Закона за защита на личните данни и/или колективния трудов договор; защита на Ваши или на друг индивид жизненоважни интереси, когато Вие сте физически или юридически неспособен/а да дадете съгласие; публични данни, оповестени като такива от Вас; предявяване или защита по правни искове или когато съдилищата действат в рамките на правосъдните им функции; значим обществен интерес, както е предвидено в Закона за защита на личните данни; оценка на трудоспособността на служител, както е предвидено в Закона за защита на личните данни.

Легитимният интерес на Карлсберг или на трети страни може да включва:
- Оценка на това доколко сте подходящ/а за работа/наемане в Карлсберг;
- Прилагане и опериране на Груповата организационна структура и споделянето на информация в Групата;
- Защита от измами и злоупотреба с ИТ системите на компанията или пране на пари;
- Опериране на нашата система за открито говорене в случай на нарушения на етичните правила;
- Физическа сигурност, ИТ и мрежова сигурност;
- Вътрешни разследвания.

Базирайки се на легитимните ни интереси за обработването на Вашите лични данни, ние се задължаваме да балансираме легитимния интерес, преследван от съответни релевантни трети страни, с Вашия интерес и фундаментални права и свободи във връзка със защитата на Вашите лични данни, за да гарантираме, че за нас е подходящо да разчитаме на законен интерес и да идентифицираме стъпките, които трябва да предприемем, за да постигнем точния баланс.
За да сме сигурни, че целите на обработката ще бъдат постигнати, можем да споделим информацията за Вас с други представителства в мрежата на Карлсберг. Когато споделяме данни по този начин, нашата политика е да ограничим категориите на лицата, които имат достъп до личната информация.
Карлсберг може да прехвърля лични данни на трети страни, включително и извън мрежата на Карлсберг Груп във всяка юрисдикция, в която се намират компаниите на Карлсберг Груп, поради следните причини:
- В рамките на Карлсберг Груп. Тъй като компанията на Карлсберг, в която кандидатствате за работа, е част от по-голяма група централа в Дания, а компаниите са разположени в няколко региона, Карлсберг може да прехвърля данните на кандидата и чувствителната му лична информация или по друг начин да осигурява достъп до тази информация за другите компании в Карлсберг Груп и за директорите на Карлсберг Груп, които могат да използват, прехвърлят и обработват данните поради следните причини: да комуникират информация за Карлсберг Груп; да наблюдават и гарантират спазването на приложимите политики и процедури, на приложимите закони и да отговарят на правни запитвания от страна на регулаторите и на други представители на властта.
- Регулатори, власти и други трети лица. Когато това е необходимо за процедурите по обработване, описани по-горе, личната информация може да се предава на регулаторите, съдилищата и други власти (например данъчни и правоприлагащи органи), независими външни съветници (например одитори), застрахователи на Карлсберг, доставчици на придобивки или пенсии и екипи по вътрешно съответствие и разследвания (включително външни съветници, назначени да извършват вътрешни разследвания).
- Обработка на данни. Когато е необходимо за процедурите по обработка, изброени по-горе, личните данни могат да бъдат споделяни с една или повече трети страни, свързани или не, за обработка на личната информация въз основа на съответни инструкции („обработка на данни“).

Фирмите за обработка на данни могат да изпълняват инструкции, свързани с наемане, администриране на персонала, поддръжка на ИТ системите, заплати и компенсации, обучения, съответствие и други дейности. Те са задължени с договор да прилагат съответните технически и организационни мерки за сигурност, за да пазят личната информация и да обработват личната информация само според получените инструкции.

За пълен списък на компаниите на Карлсберг Груп и на третите страни, с които можем да споделяме Вашите данни, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу.
Някои от получателите, с които можем да споделяме данните и чувствителната информация на кандидатите може да са разположени в държави извън Европа. В някои случаи това може да са държави, разположени извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Някои от държавите, където получателите се намират, вече предоставят адекватно ниво на защита за такива данни, докато трансферът в други държави, като САЩ, са защитени според споразумения като EU-US Privacy Shield. Въпреки това, в случай на трансфер до представителства на Карлсберг извън ЕИП, Карлсберг спазва Стандартните клаузи за защита на данните на ЕС (в съответствие с член 46(2)(c) GDPR), които Европейската комисия счита за предоставящи адекватно ниво на защита на личните данни, за да гарантира, че данните Ви са защитени адекватно.

Ако получателите са разположени в други държави без адекватна защита на личните данни, Карлсберг ще вземе всички необходими мерки да гарантира, че трансферът извън ЕИП е адекватно защитен, както се изисква според приложимия закон за защита на личните данни. Това включва използването на подходящи предпазни мерки като Стандартните клаузи за защита на данните на ЕС. Можете да поискате копие от съответните предпазни мерки като се свърже с нас, както е описано по-долу ("С кого мога да се свържа?").

Колко дълго Карлсберг ще пази личната ми информация?
Наша политика е да не пазим личната информация по-дълго, отколкото е необходимо. Можем да запазим личната Ви информация 6 месеца след като процесът по кандидатстване е приключил, с оглед преценяване на Вашата кандидатура при бъдещи възможности за работа, които смятаме за подходящи за Вас. Периодът се определя според съответните закони на държавата, където се съхраняват данните. За повече информация, моля свържете се с нас, както е описано по-долу.

Какви права имам спрямо личната ми информация?
Имате множество права по отношение на личните Ви данни и чувствителната лична информация. Възможно е тези права да варират в различните държави, но могат да бъдат обобщени по следния начин:
- Право на достъп
Имате право да проверите дали личната Ви информация се обработва и, ако е така, да поискате достъп до личните Ви данни и да получите информация за типа лична информация, която се обработва, целта на обработката и получателите или категориите получатели. Но трябва да вземем предвид и интересът на другите лица, така че това право не е абсолютно право.
- Право на корекции
Имате право да искате коригиране на неточни или непълна лични данни, които Ви засягат.
- Право на изтриване (право на забравяне)
Имате право да поискате от нас да изтрием лични данни, които Ви засягат.
- Право на ограничаване на обработката
При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни.
- Право на преносимост на данните
Имате право да получите, в структуриран, всеобщо използван и машинно четим формат, личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили. Възможно е да имате право да предадете тези данни на друга организация.
- Право на възражение и права, свързани с автоматизирано взимане на решения
При определени обстоятелства имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретната ситуация, срещу обработката на Вашите лични данни, включително профилирането Ви от нас, и да поискате да не обработваме Вашите лични данни оттук нататък.

С кого мога да се свържа относно тези въпроси?
Ако имате притеснения или въпроси във връзка с това уведомление, можете да се свържете с:
Карлсберг България АД, София, ул. „Бизнес парк София“, сграда 10, ет. 4, имейл: BG SM HR info BGSMHRinfo@carlsberggroup.com, тел. +359 2 44 01 360

Данните за контакт на нашия служител по защита на данните са: Анета Сланчева, ул. „Бизнес парк София“, сграда 10, ет. 4, имейл: Aneta.Slancheva@carlsberg.bg, тел.+359 2 44 01 360

Можете също така да отправите запитване към съответните власти, отговорни за опазването на личните данни, които в България се представляват от Комисия за защита на личните данни.
Проблем с обявата
Обява: Супервайзор Анализи и вътрешен контрол
Организация: КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.