Известия за новите обяви от EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
25.01.2023, Ref.No:P
star star star star star
Специалист, възнаграждения на персонала, EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Специалист, възнаграждения на персонала

Euro Games Technology Ltd. (EGT) е производител на игрални съоръжения и казино оборудване. Компанията е сред най-бързо развиващите се фирми в България и е сериозен конкурент в областта на игралната индустрия в международен мащаб.
Ние насърчаваме работата в екип, позитивния подход и прозрачността.

Във връзка с непрекъснатото и динамично развитие, ние от EGT търсим мотивирани хора, които да станат част от нашия екип.

Основни трудови задължения:

• Обработка на цялата необходима информация за изчисляване на възнаграждения на персонала.
• Изчисляване на възнагражденията и подготовка за тяхното изплащане.
• Предоставяне на необходимата информация към НАП, НОИ, НСИ и Инспекцията по труда съобразно законовите срокове.
• Съхраняване на ведомостите и трудовите книжа в законоустановените срокове.
• Съдействие при сключване и прекратяване на всички трудови, граждански и управленски договори, включително изготвяне на договори, споразумения, нареждания и други.
• Поддържане на трудова документация на служителите.
• Текущи консултации по всички трудови, правни и административни казуси и въпроси.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Завършено висше образование – професионално направление „Икономика“, „Счетоводство“, “Управление на човешки ресурси“.
• Минимум 3 години професионален опит на сходна позиция.
• Познава всички нормативни документи, регламентиращи дейността.
• Много добро ниво на компютърна грамотност MS Office.
• Опит в работата с компютърни системи за управление на персонала и изготвяне на трудови възнаграждения.
• Владеене на английски език - ниво В1.

Умения и компетенции:

• Предприемчивост, инициативност, активно предлагане на идеи и търсене на решения.
• Умения за управление на комуникацията, осигуряване на ефективно взаимодействие между хора, идеи и информация.
• Работи съвместно с другите членове на екипа, в атмосфера на сътрудничество.
• Умения за адаптиране, приоритизиране и спазване на срокове.

Като част от нашия екип:

• Ще имате възможност да работите в развиваща се компания с международен опит.
• Ще имате отличен пакет за възнаграждение и социални придобивки - допълнително здравно осигуряване - луксозен пакет, 13-та заплата, карта Multisport, финансова помощ в подкрепа на семейството, телемедицина.
• Ще се развивате в позитивна, насърчителна работна атмосфера.
• Ще бъдете част от сплотен екип ориентиран към постижения, но и с много творческа енергия, както за работа, така и за забавление.
• Ще постигнете баланс между професионален и личен живот.

Месторабота: гр. София, ул. Стара планина 23

Ако нашето предложение ви е заинтригувало, изпратете вашата автобиография.
Представител на дирекция Човешки ресурси ще се свърже с одобрените кандидати.
С подаването на автобиография към настоящата обява и натискане на бутона „Кандидатствай“, Вие предоставяте съгласие данните Ви да бъдат обработени от Евро Геймс Технолоджи ООД с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате. Съгласието Ви може да бъде оттеглено по всяко време.
Ако желаете Евро Геймс Технолоджи ООД да разглежда и оценява кандидатурата Ви за всички останали настоящи и бъдещи позиции, съответстващи на Вашия профил, моля кликнете бутона „Съгласен съм“.
Запознат съм с на EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
Препрати
25.01.2023, Ref.No:P
star star star star star
Специалист, възнаграждения на персонала, EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
Euro Games Technology Ltd. specializes in development, production, sales and technical support of a diverse range of products for the gaming industry. The company has 2200+ team members across 24 countries.
  • calendar_today В България от 2002
  • people_alt 1400 служители
  • people_alt 500 ИТ специалисти
Лични данни
Политика за защита на личните данни на EURO GAMES TECHNOLOGY LTD

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как „Евро Геймс Технолоджи“ ООД (ЕГТ) обработва Вашите данни и какви лични данни би събрала за Вас, с каква цел, срок и респективно какви са Вашите права.
Информация за „Евро Геймс Технолоджи“ ООД:
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, м. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. Марица №4, с ЕИК 130947038, (за краткост по-долу „ЕГТ“) Тел: +359 2 890 24 00; e-mail: sales@egt-bg.com.
Контакти на Длъжностното лице по защита на личните данни на „Евро Геймс Технолоджи“ ООД: Десислава Димитрова с e-mail: dpo@egt-bg.com.
Отношение на ЕГТ към Вашите лични данни:
ЕГТ събира и обработва лични данни, спазвайки изискванията на местното и европейското законодателство. Сигурността на данните, които сте поверили на ЕГТ, е важна за компанията, ето защо ЕГТ защитава Вашите данни, като прилага всички подходящи технически и организационни средства, с които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Каква информация събира ЕГТ и защо?
Възможно е ЕГТ да събира лични данни за Вас, когато използвате корпоративния сайт или изберете услугите на компанията. В повечето случаи ЕГТ изисква личните Ви данни с цел сключване на договор, спазване законово задължение или защитаване на законен интерес. Разбира се, при част от услугите, които предлага ЕГТ, самите Вие предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да изпратите информация за себе си. Без тези данни съответните услуги не биха могли да бъдат предоставени.
Ако не предоставите данни за идентификация, не бихте могли да сключите договор с ЕГТ за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, ЕГТ може да събира и обработва следната информация за Вас:
 Общи данни с цел Вашето индивидуализиране, сключване на договори и тяхното изпълнение:
- Три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес.
- Данни за контакт - адрес, телефонен номер и електронен адрес (имейл);
- Писма и електронна поща, които се обменят по време на комуникацията;
- Записи от телефонни разговори при свързване с кол центъра на ЕГТ с цел обслужване и подобряване на услугите;
- Записи от видео камери при посещение на обектите на ЕГТ с цел осигуряване безопасността на служителите и посетителите.
Цели при обработването на Вашите данни:
ЕГТ обработва събраните лични данни най-често със следните цели:
 Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор:
- Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
- Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
- Уведомления, свързани с продукти и услуги на компанията.
 Обработване на данните, необходими за изпълнение на нормативни задължения:
- Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
- Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
- Предоставяне на информация на съда и органите на реда.
 Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие:
- За директен маркетинг за продукти и услуги, предлагани от ЕГТ.
 Обработване на данните въз основа на законен интерес на ЕГТ:
- Извършване на видеонаблюдение в обекти на ЕГТ;
- Извършване на звукозапис при контакт с кол центъра на ЕГТ;
- Електронни адреси на клиенти и партньори с цел осъществяване на контакт във връзка с изпълнение на договорни отношения, както и информиране за най-актуалните новини и събития и утвърждаване на ЕГТ като лидер в продажбите на съоръжения за игрална дейност;
- Проверка на клиентска удовлетвореност при използване на нашите продукти и услуги.
С кого ЕГТ споделя данните Ви:
ЕГТ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. ЕГТ не предоставя Ваши лични данни на трети лица без уверение, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стреми да осъществява строг контрол.
Част от получателите на лични данни могат да бъдат:
 Дружества, извършващи доставка; куриерски фирми; външни консултанти и специалисти; колекторски компании и правни кантори; банки; охранителни фирми; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ЕГТ; хостинг компании; търговски агенти и др.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително за спазване на законови изисквания като:
 Регулаторни органи, вкл. държавни комисии; институции и агенции; НАП; НОИ; съдилища; прокуратура и други, на които ЕГТ има задължение да предоставя лични данни по силата на действащото законодателство.
Употреба на бисквитки на сайта:
ЕГТ не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.
Обработка на анонимизирани данни:
ЕГТ обработва Ваши данни за статистически цели, т.е. за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.
Защо и как ЕГТ използва автоматизирани алгоритми?
ЕГТ не използва средства за автоматизирано взимане на решения.
Сигурност:
ЕГТ прилага мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. ЕГТ предприема и допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, ЕГТ прилага технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.
Кога ЕГТ изтрива Вашите лични данни?
ЕГТ съхранява събраната информация за Вас и я унищожава в законоустановените срокове, а ако няма такива - в сроковете, определени от компанията, и след окончателно уреждане на всички финансови отношения с Вас. ЕГТ не пази Ваши данни безсрочно.
В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като ЕГТ не може да Ви идентифицира.
Прехвърляне между държави:
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. ЕГТ няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите изисквания, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.
Достъп, корекции и оттегляне:
Имате право да поискате от ЕГТ да Ви предостави информация за Вашите събрани и съхранявани лични данни, както и да изискате тяхното коригиране, изтриване или актуализиране. ЕГТ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано вземане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ЕГТ. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Информираме Ви, че ако данните се обработват незаконосъобразно, по настоящото законодателство имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни - София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, или www.cpdp.bg.
Промени в настоящата Политика за защита на личните данни:
Тази Политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събира ЕГТ, как и за какви цели я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделя с други страни.
Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на ЕГТ: Десислава Димитрова, на e-mail: dpo@egt-bg.com.
Проблем с обявата
Обява: Специалист, възнаграждения на персонала
Организация: EURO GAMES TECHNOLOGY LTD
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.