Известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
24.01.2023
star star star
Експерт Управление на проекти, СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 2000 BGN (Бруто)

Експерт Управление на проекти

Предлагаме трудов договор на пълно работно време, липса на корпоративни правила, интересни и динамични социално-психологически проекти, офис в центъра на София.

Изисквания към позицията:
Организира и координира изпълнението на проектите, организира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Оказва методическа помощ и контрол по изпълнението на заложените дейности по проекта. Организира и провежда регулярни срещи за следене на напредъка по проекта, както и произлезлите от тях решения, които надлежно ще се документират. Отговаря за правилното завеждане, извеждане и класиране на документите по проекта.
Подготовя отчетни доклади, като събира и обработва база данни, набира необходимата информация за дейността на екипите; изготвя справки и доклади за дейността на екипа за организация и управление; извършва комуникация с външни експерти и партньори; изпраща съобщения и документи по електронната поща, свързани с изпълнение на дейностите по проекта и комуникацията с партньори.

Задачи:
• Изготвяне на отчетната документация към изпълнявани от организацията проекти, комуникация с управляващия орган и партньорските организации;
• Наблюдение и консултация на ръководителя за допустимост по европейски програми;
• Генериране на проектни идеи по програмите;
• Подготвяне и разработване на проекти по отворени и предстоящи за отваряне схеми;
• Постоянно наблюдение за изменения и новости по оперативните програми на ЕС и националното законодателство.

Изисквания:
• Висше образование (икономика, финанси, право, управление на европейски проекти, европеистика и др. специализирано);
• Добра техническа и финансова грамотност;
• Отлично владеене на английски език.
• Значителен опит (мин. 3 г.) в изготвянето и управлението на проекти по програмите на ЕС;
• Отлични познания на програмите на ЕС, ЕИП, норвежките фондове и/или други национални и международни програми;
• Отлично познаване на нормативните изисквания на националното и европейско законодателство, свързано с финансиращите програми;
• Познаване на ПМС и ЗОП по българското законодателство;
• Гъвкавост и умение за работа в екип;
• Трудолюбие и коректност;
• Много добра компютърна грамотност;
• Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
• Възможност за пътувания в страната и чужбина.

Задължителен опит в изготвянето на междинни и финални технически и финансови отчети!
Задължителен опит по изпълнение на проекти с европейско, ЕИП, норвежките фондове и друго външно финансиране.
Позицията не е подходяща за втори трудов или граждански договор или като допълнителна работа.

Необходими документи:
- Автобиография на български език;
- Актуална снимка

Етапи на подбора:
1. По документи
2. Интервю
3. Референции и задача

Само одобрените кандидати ще бъдат информирани за резултатите от следващите етапи на подбора.

Моля, изпращайте само необходими към позицията лични данни! Данните, предоставени от кандидатите, ще бъдат защитени.
Препрати
24.01.2023
star star star
Експерт Управление на проекти, СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 2000 BGN (Бруто)
Известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
Организации с нестопанска цел
Проблем с обявата
Обява: Експерт Управление на проекти
Организация: СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.