Известия за новите обяви от BG HIVE LTD
24.01.2023
star star star star star
Chief Accountant, BG HIVE LTD
  • location_onПловдив
  • chairВъзможност за работа от вкъщи
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Chief Accountant

Главен счетоводител

Като главен счетоводител в БГ ХАЙВ ООД ще отговаряте за оперативното счетоводство; отчитане на възнагражденията, доходитеи разходите; предоставяне на различни вътрешни управленски доклади на ръководството. Вие ще бъдете част от изпълнителния комитет на екипа.

По-конкретно, вие ще:

• Гарантирате, че финансовите и счетоводните дейности се извършват в съответствие със счетоводните политики и стандарти на компанията
• Ще отговаряте за подаване на цялата статистическа отчетност: ДДС, Интрастат и други изисквания от местните власти
• Координирате на външен одит
• Изготвяте годишни финансови отчети
• Извършвате месечен преглед и анализ на финансовите отчети
• Извършвате месечен контрол върху различните функции/отдели/процеси
• Ще бъдете част от управителния комитет на компанията и управлявате екип от един счетоводител

Твоят профил:
• Висше образование по счетоводство, финанси, икономика или подобни
• 5+ години подходящ опит в счетоводната сфера
• Опит в работа с разходно счетоводство, изготвяне на финансови отчети
• Опит в отчитането на възнагражденията и доходите
• Задълбочено познаване на местното законодателство в счетоводната, финансовата и данъчната сфера
• Познаване на международни и местни стандарти и практики за отчетност
• Да може да работи самостоятелно
• Опит в управлението на хора
• Владеене на английски език

Ние предлагаме:
• Конкурентно възнаграждение, атрактивни социални продобивки и годишен бонус
• Динамична работна среда
• Да станете част от приятелски настроен и амбициозен екип
• Възможности за кариерно развитие

Chief Accountant

As a Cheif Accountant at BG HIVE LTD, you will be responsible for the operational accounting; the compensation and benefits accounting, providing various internal managerial reports to the management as well as executing control over the various activities of the company. You will be part of the executive team committee.

More specifically, you will:

• Assure that the finance and accounting activities are performed in accordance with the company’s accounting policies and standards
• Timely submission of all statistical reporting: VAT, Intrastat and other requirements by the local authorities
• Ensure that all finance and accounting transactions are timely and correctly executed
• Coordinating audits
• Preparation of annual financial statements
• Performs monthly reviews and analysis of the financial statements and presenting them to the management
• Performs monthly control over the various functions/departments/processes
• Continuously improves the service level and efficiency of the accounting and finance process
• Be part of the management committee of the company and steer strategically and tactically its development
• Manage a team of one accountant

Your profile:
• University degree in Accounting, Finance, Economics or related
• 5+ years of relevant experience in the accounting field
• Experience working with cost accounting, preparation of financial statements
• Experience with compensation and benefits accounting
• Profound knowledge of the local legislation in the accounting, financial and taxation area
• Knowledge on international and local accountancy standards and practices
• Be able to work independently
• Experience in managing people
• Proficient in English

We offer:
• Competitive compensation package
• Dynamic work environment
• Be part of a friendly and ambitious team
• Career development opportunitiesПрепрати
24.01.2023
star star star star star
Chief Accountant, BG HIVE LTD
  • location_onПловдив
  • chairВъзможност за работа от вкъщи
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от BG HIVE LTD
BG HIVE LTD
Производство
  • calendar_today Основана 2016
  • people_alt 22 служители
Проблем с обявата
Обява: Chief Accountant
Организация: BG HIVE LTD
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.