Известия за новите обяви от ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ
14.11.2022, Ref.No:PE2022
star star star
Експерт - проекти, ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ
  • location_onСофия, Център
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 1800 BGN (Бруто)
  • languageАнглийски

Експерт - проекти

„Eксперт – проекти“, който се занимава с изготвянето, изпълнението и отчитането на проекти. Подчинен е на изпълнителния директор. Работи в партньорство с екипа на организацията.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Да организира и координира подготовката на проектни предложения, с необходимата документация;
• Да поддържа архив по изпълняваните проекти, съгласно изискванията на финансиращите организации;
• Да организира и подготвя документацията за мониторинг и отчет, съгласно изискванията на финансиращата организация и по указания на изпълнителния директор и УС;
• Да докладва на изпълнителния директор за напредъка по изпълнението на проектите, както и да прави доклади за проблеми и рискове при тяхната реализация;
• Да подготвя доклади за УС за текущото състояние на проектната дейност на Фондацията;
• Да осъществява комуникация и координация с финансиращите организация, с партньорите по проектите, с подизпълнители по проектите, както и с държавните институции;
• Да изпълнява и други дейности по указания на изпълнителния директор и/или УС.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Висше образование- Магистър;
• Минимум 3 години опит в подготовка управление и/или изпълнение на проекти и програми, чиято стойност надвишава 50 000 евро;
• Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо). Владеенето на други езици, от полза за програмата, се счита за предимство;
• Познаване на нормативната база за работа на юридическите лица с нестопанска цел;
• Отлична цифрова грамотност;
• Опит в работата с институции;
• Добри организационни умения;
• Умения за работа в екип;
• Мотивираност;

РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълен работен ден;

ФОРМА НА ДОГОВОР: Трудово правоотношение. Изпитателен срок - 6 месеца;

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
• Подбор по документи;
• Провеждане на интервю с преминалите подбора по документи кандидати;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Мотивационно писмо;
• Автобиография;
• Копие от диплома за висше образование;
• Копие от документи, доказващи наличието на изисквания опит;
• Др. документи, доказващи покриването на минималните изисквания;

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите подават документите онлайн.
Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 12.12.2022 г.
Препрати
14.11.2022, Ref.No:PE2022
star star star
Експерт - проекти, ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ
  • location_onСофия, Център
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • paidЗаплата 1800 BGN (Бруто)
  • languageАнглийски
Известия за новите обяви от ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ
Информационни технологии, Образование, научна дейност, Организации с нестопанска цел
Проблем с обявата
Обява: Експерт - проекти
Организация: ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.