Известия за новите обяви от ФИЛКАБ АД
04.11.2022, Ref.No:20221104
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ФИЛКАБ АД
  • location_onПловдив, Коматевско шосе 92 (виж карта)
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Организира и провежда мерки за поддържане в изправност на съоръженията на територията на фирмата и търговските обекти – механооборудване, машини за превиване на кабели, помпени съоръжения, отоплителна централа и съоръжения за природен газ, съдове под налягане, климатични камери и климатични инсталации, вентилационни съоръжения, термопомпени съоръжения, отоплителни инсталации, абонатни станции, В и К инсталации и съоръжения, стелажни системи и отделни повдигателни уредби, уреди за малка механизация и други съоръжения
2. Участва и реализира ремонтни, монтажни и възстановителни дейности по енергийното стопанство на площадките на фирмата.
3. Изпълнява задачи по профилактика и ремонт на ел.съоръженията, изготвя заявки и разчети за снабдяване с материали и резервни части, необходими за експлоатацията на енергийното стопанство.
4. Извършва в срок съгласно план графиците електротехнически прегледи, ремонти и изпитания на силовото оборудване, участва в извършването на модернизация, реконструкция и усъвършенстване на техническите съоръжения и машините.
5. Контролира работата на отделните съоръжения на енергийното стопанство.
6. Следи за показанията на приборите за измерване, отчет, контрол и защита, и организира тяхната проверка при оторизираните фирми и контролни органи.
7. Участва в мероприятия за повишаване надеждността и икономичността в работата на енергийните съоръжения.
8. Води дневници за проверка на заземленията, за ревизия на електрическите табла и свързаните към тях машини и съоръжения и за проверка на ръчните електрически инструменти, преносими осветителни тела и трансформатори.
9. Извършва при планувани и текущи ремонти следните строителни работи: зидарски, мазачески, облицовъчни, полагане и ремонт на подови настилки, бояджийски и дърводелски ремонти, остъкляване на прозорци и врати, отстраняване течове по покривите на сградите на дружеството, монтаж и демонтаж на метални конструкции.
10. Отчита извършената работа пред прекия си ръководител и изготвя заявки за необходимите му материали.
11. Поддържа зелените площи на дружеството.
12. Участва в регулярното събиране, балиране и предаване на разделно събираните отпадъци от дружеството.
13. Поддръжка на съоръжения под налягане.Валидно свидетелство за правоспособност.
„Филкаб“ АД събираме следните данни за Вас, като: имена, адрес, телефон, пол, години, професионален опит, образование, квалификации и друга доброволно предоставена от Вас информация в автобиографията Ви, въз основа на предоставеното съгласие, с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате.
Препрати
04.11.2022, Ref.No:20221104
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ФИЛКАБ АД
  • location_onПловдив, Коматевско шосе 92 (виж карта)
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от ФИЛКАБ АД
ФИЛКАБ АД
Електроника/електротехника/машиностроене, Търговия
Проблем с обявата
Обява: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Организация: ФИЛКАБ АД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.