Известия за новите обяви от ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
23.09.2022
star star star star star
Лидер на екип в Декатлон Стара Загора, ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • location_onСтара Загора
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • paidЗаплата 1625 BGN (Бруто)
 • beach_accessОтпуск 20 дни

Лидер на екип в Декатлон Стара Загора


Ръководител на екип в Декатлон Стара Загора
Стани част от отбора, който прави спорта достъпен за възможно най-много хора! Кандидатствай за позицията Ръководител на екип в Декатлон Стара Загора

Нашето лидерство се базира на развитието на съотборниците ни, водено от основните ни ценности – жизненост, отговорност, щедрост и искреност. В Decathlon, независимо на каква позиция работиш, имаш активна роля в развитието на компанията, както и в създаването и имплементацията на нови продукти и услуги.

Ако си човек със специално отношение към спорта и искаш да работиш това, което обичаш, нямаме търпение да се запознаем с теб и заедно да развием нашия бизнес в страхотна отборна атмосфера.


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Присъедини се към нас като ръководител на екип и поеми инициативата да развиеш своя сектор. Ти ще вдъхновяваш, обучаваш и ръководиш своя екип в духа на ценностите на Decathlon. Ще планираш търговската дейност и ще следиш икономическите постижения на сектора си. Ще координираш стоковите потоци и наличности и ще оптимизираш дейността на отдела, за да може спортът да бъде достъпен за възможно най-много хора.

Очаква те предизвикателна работа, изпълнена с много комуникация и отговорни решения. Ще имаш нужда от енергия, смелост и хъс за победи, за да работиш в динамична среда, заобиколен от спортуващи съотборници и потребители.


ТВОЯТ ПРОФИЛ

За теб спортът е страст и притежаваш познания и опит в тази сфера. Ти си енергична и позитивна личност със силно чувство за отговорност и организационни умения. Твоето отношение и подход към спортуващите, както и отборният ти дух, са най-силните ти страни. Не се страхуваш да поемеш активна роля и да взимаш решения всеки ден. Владееш и английски на разговорно ниво.


КАКВО ПОЛУЧАВАШ КАТО ЧАСТ ОТ ОТБОРА:


*ежемесечни срещи с твоя лидер относно кариерното ти развитие в компанията
*стартово възнаграждение според твоят опит, потенциал и възможности
*100 лв месечни ваучери за храна
*месечен бонус до 10% от брутната заплата
*безплатно доп. здравно осигуряване лукс
*печалба чрез акционерство
*безплатна карта за спорт
*отстъпка в Decathlon
*безплатен паркинг
Запознат съм с на ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Препрати
23.09.2022
star star star star star
Лидер на екип в Декатлон Стара Загора, ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • location_onСтара Загора
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • paidЗаплата 1625 BGN (Бруто)
 • beach_accessОтпуск 20 дни
Известия за новите обяви от ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Decathlon е най-голямата компания за спортни продукти в света с над 1 700 магазина в 60 държави и общо над 82 000 служители. Всеки наш служител има план за интеграция, в който обучението и развитието му играе основна роля.
 • calendar_today В България от 2013
 • people_alt 350 служители
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ
Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно обстоятелствата, свързани със защитата на лични данни в процеса на подбор.

КОИ СМЕ НИЕ?
Администратор на лични данни е "ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Олимпийска” № 4, (,,Дружеството“), https://www.decathlon.bg/
Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на данните са:
dataprotectionbg@decathlon.com
Длъжностно лице по защита на личните данни: Йордан Чолаков


ЛИЧНИ ДАННИ:
Дружеството обработва следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно: имена, гражданство, единен граждански номер, образование, квалификации, кариерно развитие и професионален опит, адрес, телефон и др., необходими за покриване на изискванията за заеманата позиция.


ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА:
Основанието за обработка на личните данни, описани в предходната точка, е алтернативно (в зависимост от позициите, за които се кандидатства, срокът на съхранение и тн.):
- легитимен интерес на Дружеството съгласно чл.6 параграф 1 буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.
- Съгласие съгласно чл. 6 параграф 1 буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.


ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА:
Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:
- Намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
- Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
- Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:
Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, освен ако субектът не е дал съгласие за по-дълъг срок за съхранение на данните или съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, но във всички случаи срокът не може да бъде по-дълъг от 1 година.
В случай, че субектът на данни кандидатства за работа през онлайн платформа, то следва да има предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.


ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ:
Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор.


ВАШИТЕ ПРАВА:
На кандидатът за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:
- при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни, вкл. ако е възможно копие;
- има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
- има право да направи възражение срещу обработването, както и да подаде жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
- има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие;
- както и има право да упражни своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: dataprotectionbg@decathlon.com или на адреса на управление на Дружеството.
Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. При дадено съгласие за обработване на данни в дигитална форма на нашия уебсайт, може да оттеглите същото на електронен адрес: dataprotectionbg@decathlon.com. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права, както и е възможно да поискаме допълнителна информация с цел идентификация и/или изясняване на искането.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

Повече информация по отношение на Вашите лични данни, може да откриете на интернет страницата ни или с изпращане на запитване до dataprotectionbg@decathlon.com.
Проблем с обявата
Обява: Лидер на екип в Декатлон Стара Загора
Организация: ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.