Известия за новите обяви от ЛОГИКОРП ЕООД
23.09.2022, Ref.No:2209LGID
star star star star star
ДИСПЕЧЕР МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ЛОГИКОРП ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • 3pДистанционно интервю

ДИСПЕЧЕР МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

ДИСПЕЧЕР МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

Логикорп ЕООД е част от Юнимастърс Лоджистикс – един от лидерите на българския пазар в областта на организирането и превоза на товари по въздух, море и суша и комплексните логистични решения. Компанията търси компетентна и мотивирана личност за позицията:

ДИСПЕЧЕР МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ


ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Управлява процеса по национален и международен транспорт на товари с тежкотоварни превозни средства като:

• Ръководи екипа от водачи на превозните средства като участва в наемането, обучението и инструктирането им
• Oрганизира и контролира движението на транспортните средства:
- изготвя графици, транспортни схеми и маршрути
- възлага транспортни курсове на водачите им и проследява изпълнението им
- обезпечава гладкото протичане на транспортния процес с помощ и инструкции към водачите, както и с организиране на плащането на такси и резервации, свързани с курсовете и маршрутите
- контролира работното време за шофиране, спазването на националните и международните разпоредби и вътрешните правила на компанията
- предприема подходящи действия в случай на възникнали проблеми или инциденти при превоза на товарите и движението на автомобилите.
• Изпълнява ролята на лице за контакт при взаимодействие с различни органи и институции по повод на транспортната дейност.
• Управлява документите и отчетността по транспортните курсове:
- контролира документите, тяхната пълнота, коректно и навременно попълване и предаване;
- отчита приключилите транспортни курсове - оперативно и финансово
- подава необходимата информация към различни звена в компанията и на изискващите я институции
• Анализира ефективността на транспортния процес и предлага мерки за оптимизирането му
• Подпомага изготвянето на бюджета за дейността.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше техническо или икономическо образование, за предпочитане в областта на транспорта
• Професионален опит в диспечиране и организирането на автомобил - минимум 2 години
• Отлична компютърна грамотност – MS Office пакет, електронна бизнес поща; работа със специализирани системи и приложения, свързани с транспорта, включително GPS системи за контрол и управление на автопарк
• Владеене на английски език
• Квалификациите за ръководител на транспортна дейност за превоз на товари и за консултант по АДР са конкурентно предимство
• Свидетелство за управление на МПС категория В; категория C ще се счита за предимство
• Отлични организаторски способности: планиране, поставяне на приоритети, управление на времето и спазване на срокове
• Умения за управление на хора, процеси и ресурси
• Инициативност и проактивност
• Развити умения за комуникиране и работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Динамична и предизвикателна работа в екип от отлични специалисти на голяма компания
• Неповторима възможност за надграждане на познанията и опита и професионално развитие
• Отлични условия на работа и възнаграждение.

При проявен интерес, моля кандидатствайте като изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо до Логикорп ЕООД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от вас, са стриктно защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Запознат съм с на ЛОГИКОРП ЕООД
Препрати
23.09.2022, Ref.No:2209LGID
star star star star star
ДИСПЕЧЕР МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ЛОГИКОРП ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • 3pДистанционно интервю
Известия за новите обяви от ЛОГИКОРП ЕООД
ЛОГИКОРП ЕООД
Транспорт и логистика
Лични данни
Политика за защита на личните данни на ЛОГИКОРП ЕООД

ПОЛИТИКА за поверителност
За кандидат служители

Настоящата Политика за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който Логикорп ЕООД, ЕИК 204453135 обработва събраните или получени лични данни на кандидати по обявени свободни позиции.

Какви лични данни събираме?

Логикорп ЕООД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте, когато кандидатствате по определена позиция за работа.

В процеса на подбор обработваме следните категории лични данни:
-три имена, възраст, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка;
- образование, професионални квалификации, данни относно професионалната Ви биография, трудов опит, референции от предходни работодатели;
- други данни, които сте посочили в професионалната си автобиография или в други документи, които сте предоставили при кандидатстването;

Личните Ви данни първоначално се обработват от Юнимастърс Лоджистикс АД, в качеството му на наш партньор, извършващ процедурите ни по подбор на служители. Данните Ви са необходими, за да бъде оценена кандидатурата Ви спрямо поставените критерии за позицията, за която сте кандидатствал. Ако не предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, ни предавате личните си данни доброволно.

Защо са ни необходими личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат обработени за следните цели:
А) провеждане на процедура за подбор на персонал, в която Вие сте участвали, с цел:
-да подберем персонал с подходяща квалификация, знания, умения и опит, като оценим получените кандидатури и ги оценим спрямо поставените за конкретната длъжност изисквания;
-да извършим необходимите предварителни действия необходими за сключване на трудов договор;
Б) поддържане на база данни с одобрени кандидати от предходни кампании, с цел организиране на последващи подбори;

На какво основание обработваме личните ви данни?


Ние обработваме личните Ви данни на основание предварителни стъпки преди сключване на трудов договор.

Когато бъдете поканени на интервю, ще поискаме Вашето съгласие за обработването за посочените в точка 2Б) цели и ще приемем даденото от Вас съгласие като основание за обработването. Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват на територията на Република България. Обработването на личните данни от страна на он-лайн платформите, в които кандидатствате, е съгласно техните условия и политики.

Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:
-Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
-Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Дружеството предоставя Вашите лични данни на трети лица – компания от групата Юнимастърс, , с цел предварителен и последващ подбор и евентуално сключване на трудов договор.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Ако не сте одобрени и не сте поканени на интервю, ще съхраняваме личните Ви данни до приключване на съответната процедура за подбор на персонал, в която сте участвали, но не повече от 6 месеца, след което те ще бъдат унищожени.
Ако сте поканени на интервю и сте дали съгласие да съхраняваме личните Ви данни с цел участие в последващи кампании за подбор, Логикорп ЕООД или партньорското дружество, провеждащо подбора, ще съхранява личните Ви данни за срок до 1 година – в он-лайн платформите и в нашия офис в електронна среда. След изтичане на този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени. В случай, че не сте подали изрично съгласие, данните ви ще бъдат съхранени в срок до 6 месеца.

Можете да изтриете Вашата кандидатура в он-лайн платформите по всяко време.

Какви са Вашите права?

-Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни;
-Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни;
-Право на изтриване („право да бъдеш забравен“);
-Право на ограничаване на обработването;
-Право на преносимост.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните посредством публикуваните на уеб страницата ни контакти. Длъжностното ни лице по защита на данните ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.
Проблем с обявата
Обява: ДИСПЕЧЕР МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
Организация: ЛОГИКОРП ЕООД
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.