Известия за новите обяви от British American Tobacco Trading EOOD
04.08.2022, Ref.No:HR-PA
star star star star star
Payroll Administrator, British American Tobacco Trading EOOD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Payroll Administrator

BAT is a global leader with more than 200 brands in over 180 markets. The company bring together the world’s brightest and best minds. That’s why BAT value uniqueness. If you’re driven, passionate and ambitious, this is the place that will let you achieve your potential.

It’s tough. It’s fast-paced. And it’ll stretch you to the limit. For the ambitious, an inspiring journey awaits you at BAT.

The only question is: are you up to the challenge?

If your answer is YES, then this may be the role for you. We are seeking for motivated candidates for Payroll Administrator.

Responsibilities:

∙ Maintains personnel files in accordance with internal procedures and the requirements of the Bulgarian Legislation:
- Labour contracts, job requirements, labour documents, CV’s, certificates and others;
- Documents for leaves, requests, hospital papers, overtime, etc.;
- Any other documents required by the procedures or the law.
∙ Maintains up-to-date information in the “Success Factors” system and works with our own Shared Services Center;
∙ Collects and validates the information related to payroll processing and relays it to payroll providers;
∙ Provides administrative services to all employees related to issuing of notices, documents, etc. upon request;
∙ Participates in the process of identifying current and future company resource needs;
∙ Prepares statistics, reports related to administrative matters - absences, vacation use, overtime, personal information, etc.;
∙ Keeps up to date with company procedures and labour laws;
∙ Assists with budgeting of benefits and salary costs;
∙ Supervises benefits administration together with the BAT Shared Services center: vouchers, health insurance, etc.;
∙ Involved in the employer branding activities, along with internal e-learning platforms.

If you...

∙ Have a Higher education in Human Resources or Economics;
∙ Have a min of 2 years’ experience in multinational company (including minimum 1 year of payroll administration);
∙ Have knowledge of the Bulgarian labour legislation - will be considered as an advantage;
∙ Have knowledge and experience with HR policies and administrative procedures;
∙ Are able to analyse information with attention to detail;
∙ Have basic financial knowledge (ex. budgeting) - will be considered as an advantage;
∙ Have very good communication skills;
∙ Are a strong Team player;
∙ Are open to challenges, proactive and resilient;
∙ Are with fluent Bulgarian and English language;
∙ Have very good computer skills – MS Office.

.... we are looking forward to your application!

Only short-listed candidates will be contacted. Please apply through the link.
Запознат съм с на British American Tobacco Trading EOOD
Препрати
04.08.2022, Ref.No:HR-PA
star star star star star
Payroll Administrator, British American Tobacco Trading EOOD
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от British American Tobacco Trading EOOD
British American Tobacco Trading EOOD
Търговия
Лични данни
Политика за защита на личните данни на British American Tobacco Trading EOOD

Уведомление във връзка с личните данни на кандидати за свободни работни места


С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но не само, Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (“GDPR”)), дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни, в качеството му на администратор на данни, е “Бритиш Американ Табако Трейдинг” ЕООД, ЕИК 200130216, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, кв. Младост, бул. Цариградско шосе №115И-115М, сграда D, етаж 5, телефон: (2) 9769890, факс:(2)9769990, представлявано от всеки от управителите г-жа Мила Маречкова, г-жа Марина Генковска и г-жа Йелена Лукич Кеткути („Дружеството“, „ние“, „нас“), част от Бритиш Американ Табако ПЛС (“Групата“).
Какви лични данни обработваме?
Ние обработваме Вашите лични данни във връзка с Вашата кандидатура за работа при нас, като за целта събираме и съхраняваме Вашата автобиография, личните данни, съдържащи се в нея, както и Вашите данни за контакт. Ще обработваме и други документи или информация, в случай, че сте ни предоставили такива в отговор на текущото предложение за работа или по време на процеса на набиране на служители.
Защо обработваме Вашите лични данни?
Ние обработваме личните Ви данни само за целите на набирането на служители и управление на човешките ресурси. Тези цели се отнасят до:
• установяване на самоличността на кандидатите за работа и осъществяване на връзка с тях;
• оценка на кандидатите за работа и вземане на решения за наемането им;
• документиране дейностите, свързани с набиране на служители;
• използване на информацията така, че да съответства на други възможности за кариерно развитие; и
• подготовка на кандидати за работа, след като предложение за работа е изпратено и прието.
В случай, че бъдете наети като наш служител, тази информация може да се използва за допълнителни работни и бизнес цели.
В случай, че не предоставите Вашата автобиография и информация за връзка не можем да разгледаме кандидатурата Ви за работа, а процедурата по набиране на служители не може да продължи.
Споделяме ли Вашите лични данни с някого?
Ние няма да споделяме Вашите лични данни, които сте ни предоставили в качеството Ви на кандидат за работа, с никого извън Групата.
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни в трета държава.
За какъв период ще запазим данните ви?
Ще запазим данните Ви, докато свободната ни позиция за работа не бъде заета [Не можем да изчислим точния времеви период, но ще третираме периода като изтекъл, когато даден кандидат приеме предложението ни за работа за позицията, по отношение на която Вие кандидатсвате]. Когато периодът изтече ще запазим данните Ви за срок до шест месеца след заемането на свободната позиция, с оглед използване на тези данни при бъдещи свободни позиции. Това се прави само с цел предоставяне на допълнителни възможности за работа, съответстващи на Вашия профил. След изтичане на този период Вашите данни се изтриват. В случай, че не желаете данните Ви да се запазват в този период, да се свържете с нас на bgpersonaldata@bat.com.
Какво е правното основание за обработката на данни?
Нашият законен интерес представлява правното основание, въз основа на което събираме и обработваме Вашите лични данни. Нашият законен интерес се отнася до набирането на служители за бизнеса ни.
Какви са Вашите права?
Имате право да изискате достъп до обработваната от нас информация, да поискате да изтрием данните Ви, да коригираме всякакви неточности в данните Ви, да изискате да ограничим обработването на данните Ви, да възразите срещу обработката на данните Ви, както и да упражните правото си на преносимост на данните. Mоже да се запознаете на интернет страницата ни с Уведомлението ни за обработване на личните данни на служителите. В тази политика ще намерите по-подробна информация във връзка със спазването на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и българския Закон за защита на личните данни (други нормативни актове на вътрешното законодателство ще бъдат добавени в случай, че са приложими). Можете да упражните правата си, като се свържете с нас чрез bgpersonaldata@bat.com.
Вашата кандидатура за работа и Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Имате право да подадете жалба във връзка с начина, по който обработваме Вашите данни, до българската Комисия за защита на личните данни или можете да се свържете с нас на адрес bgpersonaldata@bat.com, за предоставяне на повече информация във връзка с Вашите оплаквания.
Как защитаваме Вашите лични данни?
Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме високо ниво на защита по отношение на Вашите лични данни, включително мерки за сигурност, предотвратяващи достъпа или използването на личните Ви данни по неразрешен начин, както и случайната им загуба. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до лица, които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Лицата, обработващи информацията Ви, имат задължение за поверителност и осъществяват обработването само въз основа на предварително одобрен процес.
Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.
Проблем с обявата
Обява: Payroll Administrator
Организация: British American Tobacco Trading EOOD
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.