Известия за новите обяви от Фондация Карин дом
29.07.2022
star
Мениджър "Финансов анализ и контрол", Фондация Карин дом
 • location_onВарна
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • beach_accessОтпуск 25 дни
 • languageАнглийски

Мениджър "Финансов анализ и контрол"

Ние сме професионалисти, хора със сърца, сплотен екип – ние сме Карин дом.
Екипът ни работи вече 26 години, за да подкрепя децата със специални нужди и техните семейства, да вадят независим и щастлив живот.
Как помагаме на семействата?
- чрез услугата ни ранна детска интервенция - домашни визити и консултации в домашна среда
- чрез терапевтични сесии на деца от екип от специалисти: логопед, психолог, физиотерапевт, ерготерапевт, специален педагог, Монтесори учител,
- чрез социални и психологически консултации за родителите
- чрез обучения и тренинги за родители и специалисти в социалния и образователен сектор,
- чрез застъпническа дейност за промяна на политики и закони в подкрепа на децата със специални нужди.
Нашите принципи на работа поставят на първо място зачитане и гарантиране на правата на детето. Вярваме, че всяко дете, независимо от неговото физическо и психическо състояние, има възможности и силни страни, които следва да се развиват и използват, когато говорим за осигуряване на неговите основни права и задоволяване на потребности от социални, здравни и образователни услуги, семейни грижи и обществена подкрепа.

Днес търсим още един сърцат професионалист, който подкрепя и разбира нашата кауза и има желание да заеме своето място в екипа на Карин дом на позиция: Мениджър "Финансов анализ и контрол".
Основните отговорности на позицията:
1. Изготвя годишния бюджет на организацията и следи изпълнението му.
2. Планира, управлява и координира финансовите операции и разходи на организацията.
3. Управлява системите за финансово управление и контрол /СФУК/, като съвкупност от политики и процедури, насочени към подобряване на финансовата дисциплина, ефикасност и ефективност, основани на участието на всички отговорни служители от екипа.
4. Изготвя финансови анализи и справки при вземане на стратегически решения с цел ефективно управление и устойчивост на организацията.
5. Ръководи и организира дейността на счетоводен екип – оперативен счетоводител и ТРЗ специалист.
6. Работи в тясна взаимовръзка с независим одитор, Изпълнителния директор и Управителния съвет при годишното приключване на организацията, както и при даването на текуща информация за финансовото състояние на организацията.
7. Изготвя проектобюджети към проекти за различни финансиращи организации, като работи в сътрудничество с екип „Развитие“ и счетоводителя при изготвянето на бюджети към донори и дарители на организацията.
8. Работи съвместно с координаторите по проектите по финансовото отчитане на направените разходи по проекти и дарители.
9. Следи за разходите и изпълнението на бюджетните пера по проектите и подготвя финансовите отчети към финансиращите организации и дарителите.
10. Следи за разходите направени от заплати, формирани от трудовите договори, допълнителните споразумения и други заповеди по трудовото правоотношение и граждански договори на организацията.
11. Следи всички нови регулаторни изисквания и промени, както и тяхното въздействие върху финансовите операции и отчетност на Карин дом.

Какъв профил кандидат търсим:
- Завършено висше икономическо образование с опит в съставяне ГФО
- Комплексен поглед за управление на финанси от различни източници
- Владеене на средно ниво на английски езиково ниво В2
- Oпит със счетоводни програми
Ако разпознавате себе си като човекът за описаната позиция, моля изпратете вашата автобиография до 30 август.
Заедно може да уточним гъвкава работна седмица и работно време.
От наша страна предлагаме адекватно заплащане, бонусна система, обвързана с проектна дейност, обучения за управление и отчитане на финанси в гражданския сектор, мобилен телефон, служебен компютър и пътувания, свързани обмен на опит в Европа и страната по проекти на фондацията

Препрати
29.07.2022
star
Мениджър "Финансов анализ и контрол", Фондация Карин дом
 • location_onВарна
 • workПостоянна работа
 • scheduleПълно работно време
 • beach_accessОтпуск 25 дни
 • languageАнглийски
Известия за новите обяви от Фондация Карин дом
Фондация Карин дом
Неправителствена организация, която от 1996г. предоставя интегрирани социални услуги за деца със специални потребности и техните семейства. Разпространева своя опит чрез обучителна дейности в страната и чужбина.
 • calendar_today Основана 1996
 • people_alt 55 служители
Проблем с обявата
Обява: Мениджър "Финансов анализ и контрол"
Организация: Фондация Карин дом
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.