Известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
28.07.2022, Ref.No:927115
star star star
ЕКСПЕРТ В НАПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВА ПОЛИТИКА И АНАЛИЗИ“ В АББ, СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  • location_onСофия, ул."Княз Борис I"No97
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • languageАнглийски

ЕКСПЕРТ В НАПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВА ПОЛИТИКА И АНАЛИЗИ“ В АББ

Описание на длъжността:
наблюдава данни, анализира информация, изследва различни икономически тенденции и поведения, изготвя доклади, прогнози, презентации и други подобни, свързани с цялостната дейност на АББ.

Основни отговорности:
Следи потока от обща икономическа и банкова информация;
Следи развитието на банковия сектор и статистически показатели на системата;
Събира, анализира и тълкува икономически данни чрез използване на икономически теории и набор от статистически и други видове техники;
Оценява резултати от политически решения, засягащи националната икономика, финансите и основно банковата система и извършва оценки за въздействие от въвеждането на нови и промени в съществуващи нормативни актове и други административни решения;
Наблюдава и анализира икономическите политики и възможни начини на действие в контекста на минали, настоящи и проектирани икономически фактори и тенденции;
Наблюдава икономическите, банковите и други разработки и извършва анализи на информация, придобита от официални източници /НСИ, БНБ, министерства, правителствени агенции и други/, финансови публикации, търговски публикации, фирмени източници и лични интервюта;
Извършва анализи на риска и съответно, оценка на регионалните и международните събития и развития и тяхното отражение върху банковата сфера;
На база на анализа на финансова информация, изготвя прогнози за въздействия и тенденции в банковия сектор;
Представя устни и писмени доклади за общите икономически тенденции и отражението им върху банковия сектор, както и за тенденциите в сектора;
Изготвя презентации за състоянието и развитието на банковата система и свързани с това въпроси за мероприятия на АББ
Изпълнява други задължения, поставени от работодателя във връзка изпълняваната работа.

Режим на отпуска и почивка: петдневна работна седмица, пълен 8-часов работен ден.

Изисквания към длъжността:
Вид и равнище на образованието – висше икономическо образование с образователна-квалификационна степен „магистър“ /специалност „Финанси“ е с предимство/.
Трудов опит – минимум 2 години стаж на сходна длъжност в изследователски център/ институт, МФ, БНБ или банка.
Специални умения – компютърна грамотност и умения за работа с офисни пакети, владеене напълно свободно писмено и говоримо на английски език.
Поведенчески характеристики – комуникативност, умение за работа в екип, трудова и лична дисциплина, чувство за отговорност, лоялност, дискретност, съобразителност, етичност.

Препрати
28.07.2022, Ref.No:927115
star star star
ЕКСПЕРТ В НАПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВА ПОЛИТИКА И АНАЛИЗИ“ В АББ, СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  • location_onСофия, ул."Княз Борис I"No97
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
  • languageАнглийски
Известия за новите обяви от СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Банки и кредитиране, Организации с нестопанска цел, Счетоводство/Финанси
Проблем с обявата
Обява: ЕКСПЕРТ В НАПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВА ПОЛИТИКА И АНАЛИЗИ“ В АББ
Организация: СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.