Известия за новите обяви от Фондация СИЙДЪР
26.07.2022
star star star
Психолог, Фондация СИЙДЪР
  • location_onКюстендил
  • workВременна/сезонна работа
  • scheduleПълно работно време
  • stairsПодходяща и за кандидати с малък или без опит
  • paidЗаплата 1200 BGN (Бруто)

Психолог

Фондация „Сийдър“ обявява конкурс за длъжността: „ Психолог “в Център за социална рехабилитация и интеграция - „Синева“ в гр.Кюстендил, за хора с увреждания. Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ – Кюстендил ще преминат в открит и прозрачен процес на подбор.

Основна роля: Психологът предоставя психологическа подкрепа на потребителите на ЦСРИ, както и на техните техните семейства. Той прави психологически оценки и участва в изготвянето на планове за работа с потребителите. Провежда психотерапевтична индивидуална и групова работа с потребителите, както и с техните семейства.
Преки задължения:
• Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на потребителите, като прави регулярна психологическа оценка на затрудненията и нарушенията;
• Ангажира се с пряка индивидуална и групова работа с потребителите, за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения;
• Участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на потребителите от психологическа гледна точка;
• Представя месечни отчетни форми и участва в мултидисциплинарни екипни срещи за преразглеждане, оценяване и планиране на подкрепата за потребителите;
• Провежда индивидуални или групови консултации и със семействата на потребителите, когато е необходимо;
• Води необходимата документация отразяваща директната работа с потребителите и семействата;

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше Образование - Бакалавър /Магистър по специалността: „ Психология „
• Добри компютърни умения – Microsoft Word, Excel, internet и email
• Опит в работа в предоставяне на социални услуги и директна работа с лица с увреждания и техни семейства не са задължителни, но кандидати с такъв опит ще се ползват с предимство.

Кандидатите следва да представят мотивационно писмо и автобиография - европейски вариант /CV/.
Документите се подават в срок до 25.08.2022 г., както и на адрес: гр. Кюстендил, ул."Спасовица“ № 1, в дните от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат предварително уведомени с телефонно обаждане и на посочен email.
Одобреният кандидат ще премине през интензивен курс на въвеждащо обучение и ориентация.
За контакти: 078/976291 и моб.тел: 0884 196698 или 0882 433245

Организацията предлага допълнителни материални стимули.
Препрати
26.07.2022
star star star
Психолог, Фондация СИЙДЪР
  • location_onКюстендил
  • workВременна/сезонна работа
  • scheduleПълно работно време
  • stairsПодходяща и за кандидати с малък или без опит
  • paidЗаплата 1200 BGN (Бруто)
Известия за новите обяви от Фондация СИЙДЪР
Фондация СИЙДЪР
Организации с нестопанска цел
Проблем с обявата
Обява: Психолог
Организация: Фондация СИЙДЪР
Ключ:  
Препишете буквите/цифрите от синьото поле по-горе. Използвайте малки букви на латиница.