Известия за новите обяви от ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
23.06.2022

Куриер, ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Куриер

Цел и обхват на длъжността:

Куриер: включва ежедневно предоставяне на куриерски услуги директно до клиенти, включително шофиране, обслужване на клиенти и съответната административна работа и работа по оформяне на документи.

Отговорности:
• Да осъществява ефективно и професионално транспортирането на товарите по съответните направления и маршрути;
• Да отговаря за качеството на товаро-разтоварната дейност, спазването на графиците за вътрешния транспорт;
• Да изпълнява сигурно, навременно и внимателно доставки и заявки на пратките на клиентите, като осигурява изключително клиентско обслужване.
• Да следи и отговаря за правилното и безопасно транспортиране на пратките

Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Шофьорска книжка категория С: професионална компетентност, карта на водач, актуален психо тест
• Опит на същата или подобна позиция;
• Познаване на София;
• Умения за работа в екип;
• Да управлява служебните транспортни средства, спазвайки правилата за движение и фирмената култура;

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография и мотивационно писмо, в които следва да посочите име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални умения; данни за правоспособност за управление на МПС.

Най-учтиво Ви молим да не включвате други лични данни в автобиографията си. В случай че желаете да ни дадете допълнителна данни или документи, моля да ги представите на интервюиращия Ви служител, който ще Ви ги върне веднага, щом се запознае с тях.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от "ТНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, действащо в качеството на администратор на лични данни при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.
Запознат съм с Политика за защита на личните данни на ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Препрати
23.06.2022

Куриер, ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Транспорт и логистика