Известия за новите обяви от ЛЮНИК ЕООД
20.06.2022

Технически ръководител - пътно строителство, ЛЮНИК ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

Технически ръководител - пътно строителство

Люник ЕООД е фирма в областта на строителство, във връзка с разширяване на дейността и увеличаване обема на работа, обявява свободна позиция за длъжността "Технически ръководител".

ИЗИСКВАНИЯ:
- висше или средно образование в областта на строителството и архитектурата, специалност транспортно строителство;
- професионален опит минимум 2 години на подобна позиция;
- познаване на нормативното база в строителството;
- компютърна грамотност - MS OFFICE, Autocad, Internet;
- отлично познаване и разчитане на проектна документация;
- отлично познаване на строителния процес като технология, детайли, конструктивни решения и планиране на процеса;
- отлични организационни и ръководни умения и желание за работа в екип.

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- организира, ръководи и контролира СМР на обекти;
- контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация;
- отговаря за спазването на поставените в графика срокове;
- съставя количествени сметки;
- изготвя заявки за необходимите материали и нужди за дейността на обекта;
- следи за разхода на материали съгласно бюджета;
- извършва ежедневен инструктаж на обекта във връзка със ЗБУТ.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;
- Съвременен подход и отношение към служителите;
- Професионално развитие в стабилна и иновативна компания;
- Обучения за повишаване на професионалната квалификация;
- Адекватно възнаграждение.

Ако това предложение представлява интерес за вас и отговаряте на изискванията, моля, кандидатствайте с автобиография на български език и актуална снимка.

Вашите данни попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Препрати
20.06.2022

Технически ръководител - пътно строителство, ЛЮНИК ЕООД
  • location_onСофия
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от ЛЮНИК ЕООД
ЛЮНИК ЕООД
Архитектура и строителство, Транспорт и логистика