Известия за новите обяви от Фибран България АД
14.01.2022

ЕКОЛОГ, Фибран България АД
  • location_onТърговище
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

ЕКОЛОГ

ЕКОЛОГ
ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД - лидер в областта на строителните изолации и системи търси да назначи за новия си завод за производство на каменна вата РОК 7 в град Търговище
ЕКОЛОГ

Основни характеристики на позицията:
• Организира, координира и контролира цялостната дейност в предприятието по отношение спазването изискванията на екологията;
• Познава и използва нормативните документи в областта на екологията;
• Води отчетността на дружеството, свързана с дейностите по транспорт и третиране на отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове;
• Подготвя годишни и периодични отчети за извършените дейности с отпадъци към ИАОС;
• Осъществява контактите на дружеството с РИОСВ, ИАОС, МОСВ и други регулаторни органи във връзка с дейността на дружеството;
• Участва при проучване на световния и български опит в областта на опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
• Самостоятелно или съвместно с други специалисти организира, подготвя и участва в провеждането на процедури в съответствие със спазването на стандарти;
• Изготвя доклади за дейността;
• Други задачи, свързани с дейността.

Необходими умения, опит и компетенции:
• Висше образование – Екология и опазване на околната среда/Инженер еколог;
• Предишен опит в дейностите по екология – минимум 1 година;
• Добро познаване на законодателството, стандартите и нормативите, касаещи дейностите, свързани с екология – опазване на околната среда и използване на природните ресурси;
• Прецизност в изпълнението на служебните задължения, умение за решаване на проблеми;
• Умение за работа както в екип, така и самостоятелно;


Какво предлагаме:
• Дългосрочна заетост;
• Допълнителни социални и финансови придобивки;
• Възможности за обучение, според позицията;
• Работа в екип от мотивирани професионалисти.


Месторабота: гр.Търговище, Промишлена зона

Как да кандидатствате: Ако желаете да станете част от екипа ни, ще очакваме да ни изпратите Вашата автобиография с актуална снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.Запознат съм с Политика за защита на личните данни на Фибран България АД
14.01.2022

ЕКОЛОГ, Фибран България АД
  • location_onТърговище
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от Фибран България АД
Фибран България АД
Архитектура и строителство,Производство,Търговия