Известия за новите обяви от Дружба АД
04.01.2022
СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ, Дружба АД
  • location_onРазград
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време

СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:
1. Участва в разработването на графиците за доставката на суровините и материалите на Дружеството.
2. Осигурява своевременното заявяване, доставка и осклаждане на необходимите суровини и материали.
3. Извършва проверка на документацията, придружаваща материалите, суровините и детайлите по отношение на документите по качеството.
4. Води кореспонденция между предприятието и доставчиците и отразява всички промени, касаещи цени, условия на доставка и техническите характеристики на доставяните суровини и материали. Осъществява кореспонденцията с доставчика по отношение на осигуряване на фактури, документи за качеството, технически данни и др.
5. Контролира спазването на сключените договори и споразумения за доставка на суровини и материали. Участва в дейността по оценяването, класифицирането и одитирането на доставчиците.
6. Поддържа досиетата на доставчиците, регистрира всички несъответствия и рекламации и предприема мерки за тяхното коригиране и отстраняване.
7. Прави рекламация на суровините и материалите, неотговарящи на техническите условия, стандартите и изискванията за качество установени в Дружеството.
8. Ежемесечно изготвя отчети по регистрирани несъответствия в качеството на доставките и предлага коригиращи действия.
9. Извършва контрол на складовете за съхранение на суровини и материали /включително и по цехове/ за спазване на изискванията за съхранение и спазване на инструкциите за управление на материалите.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователни изисквания за длъжността - висше техническо образование
2. Владеене на английски език. Ползването на друг език е предимство
3. Компютърна грамотност
4. Свидетелство за управление на МПС категория В
4. Опит на подобна позиция не е задължителен

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю
_________________________________________________________________________________
С кандидатстване по тази обява Вие доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

За повече информация относно защитата на личните Ви данни и правата Ви, можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на "Дружба" АД при подбор на персонал, публикувана на интернет страницата на фирмата.
04.01.2022
СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ, Дружба АД
  • location_onРазград
  • workПостоянна работа
  • scheduleПълно работно време
Известия за новите обяви от Дружба АД
Дружба АД
Автомобили, автосервизи, бензиностанции,Производство