EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
24.11.2021, Ref.#: FC/2411
★★★★★ Специалист Анализ и Финансов контрол, ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
Месторабота Пловдив; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Специалист Анализ и Финансов контрол

ВП Бизнес Солюшънс е динамично развиваща се българска компания, предоставяща услуги за търсене и подбор на висш мениджмънт, експерти и работници.

За наш клиент търсим да назначим:

Специалист Анализ и Финансов контрол
/Месторабота - гр. Пловдив/

Основни задължения:

• Предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на разходи по бизнес процеси;
• Анализиране на финансова информация с цел установяване на разлики, зависимости, тенденции, слабости и т.н.;
• Систематизиране на информацията от проведени одити в конкретни одит доклади с висока аналитична стойност, ясно дефинирани изводи и проблемни зони за развитие;
• Извършване на търговски одити. Изготвяне на доклади с резултатите;
• Преглежда състоянието на различни бизнес процеси и дава заключения, и препоръки.

Изисквания:

• Компютърна грамотност – Отлични познания по MS Excel и отлично ниво на владеене на MS Office /Power Point/, Internet;
• Високи аналитични познания и компетенции, свързани с обработката на информация /и генериране на значими изводи/;
• Висше икономическо образование/бакалавър и/или магистър/ - финанси или/и счетоводство/, и/или Бизнес администрация;
• Езикови познания: Добро владеене на английски език;
• Активен шофьор – категория В;
• Мотивация, аналитичност, добри комуникативни умения, дискретност;
• Умения за приоритизиране, спазване на срокове и способност за работа в екип.

Компанията предлага:

• Професионално развитие;
• Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
• Дългосрочни трудови взаимоотношения;
• Отлично възнаграждение.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност!

Работата на ВП Бизнес Солюшънс по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2830/24.06.2019.
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Във връзка с участието ми в Процедура по подбор, предоставям съгласието си „ВП Бизнес Солюшънс“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) да съхранява личните ми данни в предоставената от мен автобиография, както и се съгласявам, в случай, че Дружеството сметне за нужно, да бъдат поискани препоръки от предходен/настоящ работодател, да бъде извършена проверка в социални мрежи, както и да участвам в провеждане на тестове.
С настоящата декларация давам изричното си съгласие Дружеството да запази така събраните данни в корпоративната база данни за период от три години.*
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- правото да искам събраните за мен данни да бъдат унищожени;
- правото да оттегля предоставеното от мен с настоящата декларация съгласие по всяко време чрез писмено уведомление до Дружеството.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.*
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на ВП Бизнес Солюшънс ЕООД


Кандидатствай по тази обява
ВП Бизнес Солюшънс ЕООД  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
Всички обяви на ВП Бизнес Солюшънс ЕООД