EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
27.09.2021
Стажант - юрист, ЧСИ МИЛЕН БЪЗИНСКИ
Месторабота София; Стаж; Пълно работно време; Непълно работно време; Подходяща и за студенти
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Стажант - юрист

Кантората на ЧСИ Милен Бъзински набира стажанти по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР.


Информация за практическото обучение

• Комуникира с клиенти на кантората;

• Спазва утвърдените процедури и методики за качеството на обслужване и поддържа добрия имидж на кантората;

• Осъществява връзка и подпомага останалите служители в кантората;

Условия на работа

Кантората работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа.

Провеждането на практическото обучение се извършва при спазване на предварително изготвения график, който е съобразен с академичната програма на студента.

Други условия

Графикът трябва да съдържа разпределение по дати и часове на 240 астрономически часа в избран от студента период. Графикът не може да бъде разположен в повече от шест месеца, считано от избраната началната дата на практическото обучение, като практиката следва да приключи не по-късно от 45 дни преди края на проекта. Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни.

Задачи, които ще изпълнява студентът

Студентът подпомага дейността на служителните и комуникира с клиенти на кантората.

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

Възможност за прилагане на практика и за надграждане на натрупаните в университета знания. Запознаване с дейността на частния съдебен изпълнител, както и с нормативната уредба в областта на принудителното изпълнение.

Очаквани резултати от практическото обучение

Придобиване на знания и умения, даващи възможност за професионална реализация като юрист.

Изисквания към студентите

Необходими знания

Задълбочени познания и интереси в областта на принудителното изпълнение

Необходими умения

• Добри компютърни умения - MS Office

• Комуникативни умения

• Ползване на чужди езици: английски или френски език е предимство

• Умения за работа в екип

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за професионално развитие и работа в реална работна среда.

Тази позиция е подходяща само за студенти.


Кандидатствай по тази обява
ЧСИ МИЛЕН БЪЗИНСКИ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЧСИ МИЛЕН БЪЗИНСКИ
Всички обяви на ЧСИ МИЛЕН БЪЗИНСКИ