EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
27.09.2021
Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Бизнес център Стара Загора, Банка ДСК АД
Месторабота Стара Загора; Стаж; Непълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Бизнес център Стара Загора

Ние в Банка ДСК, един от най-желаните от студентите работодатели в страната, пазарен лидер и лидер по доверие, търсим да развиваме хора като теб за професиите на бъдещето.
Освен, че трансформираме и дигитализираме бизнеса си, наш основен приоритет са хората, като вярваме в лидерството и екипния дух. Целта ни е да изградим екипи както от опитни професионалисти, така и от млади специалисти, за да постигнем перфектния баланс.

В случай че:

• Искаш да се потопиш в динамична бизнес среда и да се присъединиш към най-голямата банка в България;
• Искаш да видиш отблизо какво представлява модерното корпоративно банкиране;
• Имаш желание да се срещнеш със смели хора, отлични професионалисти;
• Желаеш да бъдеш обучаван от ментори, които да са твоят спътник през целия ти професионален път …

то тогава семейството на Банка ДСК те очаква!

Формат на програмата:

• Платен стаж;
• Прием през пролетта и есента;
• Продължителност до 6 месеца;
• От 4 до 6 работни часа на ден.

Изисквания към кандидатите за стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“:

• Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
• Студенти от втори до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование;
• Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
• Студенти, които се дипломират в същата година;
• Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
• Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
• Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Необходими документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо;
• Автобиография с приложена актуална снимка;
• Копие от студентска книжка.


Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ АД.


Кандидатствай по тази обява
Банка ДСК АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Банка ДСК АД
Всички обяви на Банка ДСК АД