EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
27.04.2021
★★★ Координатор по екология, безопасност и здраве, ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Координатор по екология, безопасност и здраве

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Оперативно планиране, организиране, координация и контрол на дейности по проверка, актуализация, прилагане, поддържане и развиване на СУОС и СУЗБУТ.
2. Методически насочва и координира дейности, свързани с опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд на технически и производствени звена при внедрена Интегрирана система за управление във фирмата.
3. Участва във вътрешните одити на ИСУ.
4. Набира информация и следи за развитие на нормативната и законова бази, касаещи СУОС и СУЗБУТ.
5. Провежда встъпително обучение на новопостъпили и преназначени на други длъжности служители по съответните документи на СУОС и СУЗБУТ.
6. Контролира дейността и резултатите от внедряване на СУОС и СУЗБУТ в производствените звена.
7. Информира ръководството за проблеми, свързани с изискванията на опазването на ОС и здравословните и безопасни условия на труд.
8. Оформя необходимите вътрешни и външни документи и отчети, произтичащи от законодателните изисквания свързани със СУОС и СУЗБУТ.
9. Участва в изготвянето и осъществява контрол по изпълнението на програми по опазване на ОС и управление на здравословните и безопасни условия на труд.
10. Осигурява и поддържа необходимите контакти с контролните органи на местно, регионално и национално ниво и др. организации по въпросите на ОС и здравословните и безопасни условия на труд.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Опит на подобна позиция в производствено предприятие.
2. Познания в сферата на ЗБУТ или в сферата на ЕКОЛОГИЯТА, както и приложимите нормативни документи в областта.
3. Много добри компютърни умения и работа с инструментите на MS Office.
4. Владеене на английски език се счита за предимство.
Кандидатствай по тази обява
ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
Всички обяви на ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД