EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
27.04.2021
★★★ Мениджър качество, ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Мениджър качество

- Самостоятелно и съвместно със специалисти от компанията, разработва и внася промени в документи от Интегрираната система за управление (ИСУ) – цели, политика, процедури, инструкции, наръчник, доклади от вътрешни одити, планове за коригиращи действия и др.
- Провежда фирмената Политика по качество и следи за постигане на свързаните с нея цели.
- Представя Системата по качество пред външни лица и организации.
- Подготвя информационно и организационно провеждането на прегледи на ИСУ от ръководството.
- Определя необходимостта от обучение по качеството на ръководители, специалисти и изпълнители.
- Следи и докладва за ефективността на ИСУ.
- Съставя годишен график за вътрешни одити.
- Ръководи методически вътрешните одити на ИСУ и участва в тях.
- Организира дейността по разпространение и поддържане актуалността на документите на ИСУ и поддържа регистрите за управление на документите.
- Съдейства за правилно и навременно използване на каналите за вътрешно-организационни комуникации по повод на качеството.
- Взаимодейства с ръководството на организацията и с всички ръководители на звена.
- Има пълномощия за взаимодействия с други организации по въпроси, свързани със Системата по качеството.
- Отговаря за осигуряване дейността на организацията с необходимите стандартизационни, нормативни и законови документи, тяхното регистриране, актуализиране и движение.

Изисквания:
- Висше образование. Професионална квалификация - инженер.
- Професионален опит в областта на управление на качеството – мин. 3 години;
- Сертификат за вътрешен одитор в съответствие с БДС EN ISO 19011;
- Компютърна грамотност - MS Office и възможност за работа с други софтуерни продукти;
- Познаване изискванията на стандарта ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Познаване изискванията на TS 16949 се счита за предимство.
- Опит в производствено предприятие се счита за предимство.
- Отлично владеене на английски. Втори чужд език се счита за предимство.

Личностни качества:
- Организираност, съобразителност.
- Умение за работа в екип.
- Взискателност, лоялност, стриктност, прецизност и методичност.
- Отговорност и коректност при изпълнение на задълженията.

Ако отговаряте на критериите и сте заинтересовани от нашето предложение, моля изпратете CV чрез JOBS.bg
Всички документи предоставени от кандидатите, ще бъдат разгледани в условия на конфиденциалност.
Покана за интервю ще бъде отправена само към одобрените по документи кандидати.


Кандидатствай по тази обява
ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
Всички обяви на ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД