EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
16.04.2021, Ref.#: CA 1041
★★★★★ СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДБ ИНТЕРКОНСУЛТ ООД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

DB INTERCONSULT е първото българско консултантско дружество, специализирано в управлението на човешките ресурси. Вече 30 г. ние оказваме широк кръг услуги, сред които набиране и подбор за вакантни позиции. Усилията ни са насочени към мотивирани кандидати, търсещи нови възможности за успешна кариера.
Нашият клиент- голяма бизнес структура с активности в областта на търговията, промишлеността, изкупуването, туризма, търси за работа в централата си в София:

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни задължения:
Финансово-счетоводна дейност в областта на хотелиерството и туризма, в т.ч.:
• Прилагане на процедури по предварителен и текущ контрол на първична счетоводна информация;
• Създаване условия за хронологично (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане;
• Правилно отнасяне на приходи и разходи, сигнализиране при преразход и/или грешки в документацията;
• Осигуряване обективна и своевременна счетоводна информация;
• Организиране последващ финансов контрол, контролиране изпълнението на договорите;
• Срочно и навреме подаване на документи към НАП, НОИ, НСС и др. държавни и общински институции;
• Изготвяне годишен финансов отчет и месечни отчети на организациите от сектора, за който отговаря;
• Поддържане актуална база данни за текущи и просрочени вземания, изготвяне протоколи за прихващане и др. свързани дейности;
• Организиране изпълнението на задачите, разпределяне работата между счетоводителите от екипа;
• Прилагане на нормативните актове в областта на счетоводната отчетност, данъчното и осигурителното законодателство.

Изисквания към кандидатите:
Образование: висше икономическо- минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър”- спец. “Счетоводство и контрол” или бакалавър с друга икономическа специалност и придобита квалификация специалист “Счетоводство и контрол” в професионална гимназия.
Трудов стаж: мин. 5 г. в областта на счетоводството и контрола.
Компютърни умения: Опит в работа с Excel, Word. Опит при работа с Ajur и Омекс е предимство.
Добри познания в данъчно и осигурително законодателство, трудово законодателство, Закон за счетоводството, Търговски закон.

Организацията предлага:
• Работа в утвърдена икономическа структура;
• Постоянен трудов договор, осигуровки, социален пакет;
• Добри работни условия, работно място в центъра на столицата.

Ако отговаряте на изискванията и търсите предизвикателството на нова работа, моля, изпратете CV на български език с прикачена снимка. Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. 
DB Interconsult притежава лиценз от МТСП с № 2670 от 16.11.2018 г.

Запознат съм с Политика за защита на лични данни на ДБ ИНТЕРКОНСУЛТ ООД


Кандидатствай по тази обява
ДБ ИНТЕРКОНСУЛТ ООД  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за ДБ ИНТЕРКОНСУЛТ ООД
Всички обяви на ДБ ИНТЕРКОНСУЛТ ООД