EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
06.04.2021, Ref.#: GlSch
★★★★★ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, АКВАХИМ АД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

АКВАХИМ АД е лидер в предлагането на висококачествени комплексни решения за медицинските и аналитичните лаборатории, както и за фармацевтикатa с 25 годишен опит. Във връзка с разширяване на бизнеса и внедряването на нови продукти търсим динамичен и отговорен професионалист, който желае да се присъедини към нашия екип като:
„ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”
с териториално позициониране в гр. София.

Задължения на длъжността:

Главен счетоводител
Основни задължения:

• Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната счетоводна дейност;
• Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните счетоводни документи и отразяването им в счетоводните регистри;
• Своевременно осигурява финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление;
• Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи;
• Следи за срочното извършвания на плащанията към доставчици и от клиенти;
• Следи за срочното извършвания на плащанията към НАП и финансовите институции; клиенти
• Поддържа контакти с НАП, НОИ, НСИ и др. държавни органи с оглед на изпълнение на задълженията си;
• Следи за спазването на счетоводното, данъчно и трудово законодателство;
• Предлага своевременни и адекватни решения на проблеми в рамките на съществуващи указания и процедури;
• Изготвя междинни, годишни и консолидирани финансови отчети;
• Работи съвместно с одитор;

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:
• Придобито висше счетоводно-икономическо образование - магистърска степен;
• Минимум 5 години стаж в областта на Финанси и Счетоводство;
• Минимум 3 години минимум опит на длъжност главен или заместник главен счетоводител;
• Отлично познаване на счетоводното, данъчно и осигурителното законодателство;
• Свободно владеена на счетоводно управленските системи SAP и Work Flow;
• Работа с MS Office;
• Умения за работа в екип;
• Умения за разрешаване на счетоводни казуси и аргументиране на решенията;
• Високо чувство за отговорност;
• Конфиденциалност.

Предлагани условия на работа:
• Трудов договор;
• Работа в опитен и динамичен екип;
• Отлично заплащане при постигнати резултати;
• Възможност за непрекъснато обучение и професионално развитие;
• Добър социален пакет;

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография с актуална снимка, сканирани диплома за завършено висше образования и за допълнителни квалификации (ако има)

На интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати!

Вашите документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ограничен достъп, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Информираме Ви, че с подаването на Вашата кандидатура Вие давате съгласието си да обработим предоставените от Вас лични данни, които са необходими във връзка с подбора на персонал и сключването на трудов договор (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679). Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат прехвърляни на сървъри в други държави.Кандидатствай по тази обява
АКВАХИМ АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за АКВАХИМ АД
Всички обяви на АКВАХИМ АД