EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
14.01.2021
★★★★★ СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ / QUALITY CONTROL SPECIALIST, Стемо ООД  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ / QUALITY CONTROL SPECIALIST

Във връзка с разрастването на екипа на „Софтуерната къща” на Стемо, търсим да назначим Специалист качествен контрол (Quality control specialist).

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
• Възможност за бързо развитие и усъвършенстване на натрупаните знания и умения;
• Работа по проекти в областта на IoT, SCADA, Machine Learning, BI, както и Cloud базирани приложения;
• Възможност за участие в големи, разнообразни и обществено значими проекти;
• Възможност за гъвкаво работно време и отдалечена работа;
• Възможност за участие в обучения и семинари;
• Съдействие от компанията за сертифициране на служителите;
• Конкурентно възнаграждение, съобразено с квалификацията, уменията и постигнатите резултати;
• Работна атмосфера с фокус върху непрекъснато подобрение на процесите и организацията на работа;

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Ревизиране и анализиране на функционалната спецификация на продукта;
• Изготвяне на оценка за извършване на всички видове дейности, свързани с тестовия процес;
• Идентифициране, разработване и участие в ревизирането на тестови сценарии и случаи;
• Прилагане на процедури за откриване и проследяемост на дефекти;
• Откриване на несъответствия и дефекти в тествания софтуер и рапортуването им в съответните системи;
• Участие в подготовката на тестови данни;
• Провеждане на следните видове тестове: Manual functional testing, Integration testing, Re-testing, Regression testing, Acceptance testing, Usability testing, Load and Performance testing;
• Изпълнение на автоматизирани тестове и тестови скриптове и анализиране на резултатите;
• Подпомагане на програмистите в установяването и локализирането на откритите проблеми;

ИЗИСКВАНИЯ
• Общи:
o Силни аналитични умения, логическо мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на проблеми;
o Общителност и умения за работа в екип;
o Внимание към детайлите;
o Спомага за развитието на екипа посредством споделяне на умения и знания;
o Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията, както и бързо и задълбочено усвояване на нови умения и технологии;
o Ориентация към качеството и стремеж за усъвършенстване;
o Владеене на английски език на техническо ниво;
o Образование в областта на информационните технологии;
• Специфични:
o Oпит в областта на софтуерното тестване и тестване на уеб приложения;
o Добро познаване на методологиите за тестване на софтуер ;
o Добро познаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер;
o Задълбочено разбиране на видовете тестове и тяхното предназначение;
o Способност за откриване, докладване и проследяване на дефекти;
o Идентифициране и разработване на тестови сценарии и стъпки;
o Умения за задълбочено разбиране на изискванията на потребителите (функционална и техническа спецификация) и приложната област на разработваните информационни системи;
o Добри познания по SQL
o Интерес в областта на автоматизираното тестване;
o Фундаментални познания в областта на програмирането, алгоритмите, уеб услуги и бази данни;

ПРЕДИМСТВА
• Опит при планиране на тестовия процес (стратегия и план за тестване);
• Опит със създаване на автоматизирани тестове със Selenium WebDriver;
• Опит с инструменти за тестване на натоварване, производителност и сигурност (penetration tests);
• Опит при работа с инструментални среди за управление на тестовия процес: MS Test Manager, TestLink или други подобни;
• Опит при работа с инструментални среди за управление на задачи: Jira, TFS;
• Приложими сертификати (напр. ISTQB FL или др.);
• Опит с прилагането на Scrum или др. Agile практики.


Кандидатствай по тази обява
Стемо ООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Стемо ООД
Всички обяви на Стемо ООД