EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.01.2021, Ref.#: CAML-H2
★★★★★ Ръководител Нормативно съответствие, D COMMERCE BANK AD
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Ръководител Нормативно съответствие

Ние, "Търговска банка Д“ АД (Д Банк), сме модерна и динамична банка с над 20 годишен опит в успешното интегриране на най-добрите международни практики, постоянно променящи се под влияние на предизвикателствата в банковия сектор, за да предложим стабилни, сигурни, удобни и изгодни услуги на своите клиенти.
Основен приоритет на Д Банк е областта на човешките ресурси, където се стремим не само да привлечем и задържим най-способните служители, притежаващи висок професионализъм и изявени личностни качества, но и да създадем екип от хора, стимулирани да дадат най-доброто от себе си.

Основни задължения и отговорности за позицията:

• Идентифицира и оценява рисковете от несъответствие вследствие на промени в приложимите европейски и местни закони и разпоредби, подзаконови нормативни актове и вътрешни правила, регулиращи дейността на банката;
• Извършва регулярен мониторинг по осигуряване на нормативно съответствие, изготвя справки и анализи за ръководството на банката;
• Следи промените, настъпили в законовата и нормативна уредба и въвеждането им в съответните вътрешнонормативни документи или при въвеждането на нови банкови продукти;
• Отговаря за разработването, въвеждането и прилагането на политики, правила и процедури, свързани с функцията по нормативно съответствие;
• Подпомага работата на всички звена в банката по отношение осигуряването на съответствие на вътрешните правила на Банката с действащото законодателство и приложимите международни актове;
• Разработва и контролира правила и процедури предотвратяващи възникването на конфликт на интереси;
• Осигурява прилагането на действащото законодателство и банковите принципи и политики за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• Организира работата на Екип „Предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм“ и разработва концепция за осъществяването на контрола във връзка с вътрешнобанковите правила относно предотвратяване изпирането на пари;
• Осъществява връзка с държавни институции и орхани относно противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Подходящите кандидати притежават:

• Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
• Професионален опит: минимум пет години в сферата на дейност на длъжността или в правен отдел в банкова институция;
• Познаване на законите на страната и нормативните актове на БНБ, ЕЦБ и др., свързани с банковата дейност;
• Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
• Отлични аналитични умения, способност да обработва голям обем информация;
• Много добри компютърни умения;
• Владеене на английски език на добро ниво.

Необходими документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо;
• Автобиография с актуална снимка.

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Запознат съм с Политика за защита на лични данни на D COMMERCE BANK AD


Кандидатствай по тази обява
D COMMERCE BANK AD  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за D COMMERCE BANK AD
Всички обяви на D COMMERCE BANK AD