EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
06.01.2021
★★★ Експерт международни програми и проекти, СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
Месторабота Варна, бул. "Сливница" 49А, гр. Варна (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Заплата 1500 BGN (Бруто); Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Експерт международни програми и проекти

1. Основни задължения на Експерт, програми и проекти към Сдружение „БАТТИ“:

 Да координира ежедневно проектните дейности с оглед надлежното им изпълнение;
 Да планира и анализира необходимите ресурси във връзка с изпълнение на проектните дейности;
 Да оформя всички необходими документи във връзка с техническото изпълнение на проекти;
 Да участва в изготвянето на междинни и окончателен отчети по проекти;
 Да подпомага ръководителя и членовете на екипа при изготвянето на четиримесечните технически доклади, междинни и окончателен доклади в рамките на своята компетентност;
 Да изпълнява и други задачи пряко възложени от Ръководителя на проекта във връзка с управлението на проекти в рамките на своята компетентност.
 Да следи план-графика за изпълнение на проектните дейности;
 Да води кореспонденция с водещата организация, управляващия орган и националния орган във връзка с подписания договор за безвъзмездна финансова помощ по различни програми;
 Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Договарящия орган, Водещия партньор, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на ЕК, документите свързани с изпълнението на проекта, при спазване на Процедурния наръчник по различни програми;

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Да отговаря за организиране и ежедневно координиране на проектните дейности;
2. Отговаря за следене на план графика на проекта и съблюдава периода на изпълнение на съответните дейности на български и английски език;
3. Да оформя техническа документация във връзка с изпълнение на проектните дейности;
4. Да работи с компютър, стандартни офис приложения – MS Office, Internet, и специализирани софтуерни приложения за управление и изпълнение на проекта – счетоводен софтуер, EMS система.
5. Отговаря за класификацията на техническата документация по проекта, следваща структурата дейностите в проектното предложение в EMS системата.
6. Да следи и изготвя работни доклади, технически отчети за напредъка в изпълнението на проекта и да докладва пред ръководителя на проекта.
7. Участва в мероприятия, събития и други публични действия в съответните дейности от одобреното проектно предложение.


Кандидатствай по тази обява
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ