EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
13.10.2020
АГЕНТ IV СТЕПЕН, Държавна агенция Технически операции
Месторабота Хасково; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

АГЕНТ IV СТЕПЕН

Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), със заповед № РД 30-5408/12.10.2020 г., обявява конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни изпълнителски длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), както следва:


АГЕНТ IV СТЕПЕН с владеене на турски език и притежаване на компютърна грамотност - 1 вакантна длъжност с месторабота в гр. Хасково;


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Да имат само българско гражданство;
Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
Да не са привлечени като обвиняеми или не се подсъдими за умишлено престъплиение от общ характер;
Да притежават минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър";
Да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност за назначаване на държавна служба в ДАТО;
Да отговарят на медицинските изисквания за назначаване на държавна служба в ДАТО;
Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво, съгласно списъка по чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация.

Комплект с документи за участие в конкурса може да получите всеки работен ден от 15:00 до 17:00 на адрес: гр. София, ул. "ген. Йосиф В. Гурко" №30.

Кандидатите могат да подават необходимите документи за участие в конкурса всеки работен ден от 15:00 до 17:00 на адрес: гр. София, ул. "ген. Йосиф В. Гурко" №30.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: до 27.10.2020 г., включително.

За информация:
Телефон за контакти: 02/982 4807; 02/982 2709
Държавна агенция Технически операции  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Държавна агенция Технически операции
Всички обяви на Държавна агенция Технически операции