EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.10.2020
★★★★★ Технически ръководител, строителство, Джи Ди Инвест Груп ЕООД
Месторабота Гурмазово; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Технически ръководител, строителство

„Джи Ди Инвест Груп“ търси мотивиран кандидат за длъжността „Технически ръководител,строителство“ за комплекс от еднофамилни къщи, намиращ се в близост до София, в с. Гурмазово, общ, Божурище.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Познава детайлно техническите проекти на обекта, може да чете чертежи и да работи по тях;
- Планира и ръководи изпълнението на строително монтажните работи на строителната площадка, съгласно стандартите на компанията и специфичните особености за обекта;
- Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съотвествие с одобрените проекти и техническа спецификация;
- Осъществява мониторинг върху работата на подизпълнителите на строителната площадка;
- Отговаря строително монтажните работи да бъдат завършвани в срок, съгласно линейният календарен график за всеки обект;
- Кореспондира със Обектовият инвеститорски контрол;
- Следи за своевременото осигуряване на необходимите машини, материали и инструменти за процесите на строителната площадка, спазвайки вътрешно фирмените правила;
- Координира работата на отделните бригади и подизпълнители, и следи за качеството на изпълнените задачи;
- Следи всички работещи на строителната площадка да са с необходимите предпазни средста и работно облекло;
- Провежда инструктажи за безопасни условия на труд и води стриктно инструктажните книги за здравословни и безопани условия на труд;
- Приема протоколите за извършени СМР, проверява ги по количество и качество, при необходимост ги коригира, подписва и предава за разплащане;
- Участва при съставяне на необходимите строителни документи и протоколи за отчитане на изпълнените СМР към Възложителя;
- Координира работата на пазача на обекта и следи дали не се злоупотребява с охраняваните материали;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Завършено висше образование, средно специално образование или професионална квалификация в областта на Строителството и архитектурата;
- Минимум 2 години професионален опит в областта на жилищното строителство;
- Ръководни качества;
- Опит в ръководенето на строителни бригади и строителна механизация;
- Опит в отчитане на строителните дейности;
- Опит в проверка на Протоколи за СМР и прилежащите им към тях строителни документи;
- Компютърна грамотност;
- Висока отговорност и дисциплина относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта;
- Умения за работа в екип;
- Умения за справяне в конфликтни ситуации;
- Самостоятелност;
- Инициативност;
- Познаване на Нормативната уредба в строителството;
- Отлично познаване на строителният процес – планиране на процеса, технологии, детайли, конструктивни решения;
- Познаване и разчитане на проектна документация;
- Ангажираност и умения за отстояване интересите на компанията.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Динамична работа;
- Постоянна и дългосрочна заетост;
- Работа на трудов договор;
- Много добро месечно възнаграждение;
- Служебен телефон;
- Възможност за фирмено обучение и развитие;
- Коректно и лоялно отношение;
- Работа в млад и амбициозен колектив;

В случай на интерес от ваша страна, моля изпратете актуално CV със снимка до 30.10.2020г. След тази дата ще се свържем с одобрените кандидати.

Предоставената от Вас информация ще се третира като поверителна и ще се администрира съгласно ЗЗЛД и GDPR.


Кандидатствай по тази обява
Джи Ди Инвест Груп ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Джи Ди Инвест Груп ЕООД
Всички обяви на Джи Ди Инвест Груп ЕООД