EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
16.09.2020
★★★★★ Геолог, ДИОНИСОМАРБЛЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Геолог

Горди сме да сме дъщерно дружество на чуждестранна компания, което вече повече от 20 г. е лидер в сферата на скално-облицовъчните материали на нашия пазар. Основната част от продукцита на компанията се продава успешно в Китай, Гърция, Италия, Великобритания, Германия, Франция и др. Член сме на Българска Минна Камара от 2004 г. и развиваме своята дейност в съответствие с последните постижения на минната наука и технологии за добив. Фирмата притежава концесия за добив на варовик от две големи находища на скало-облицовъчни материали, като същевременно инвестира ресурси в търсенето и проучването на нови такива. Приоритет в добивните дейности е и покриването на най-високи изисквания за опазване на околната среда.

Във връзка с успешното осъществяване на текущите проекти, както и за да гарантира високо качество на продуктите, желаем да назначим:

ГЕОЛОГ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Планира, управлява, координира и осъществява цялостен контрол върху извършваните от работниците и служителите на предприятиято дейности по добиване и извличане на твърди минерали от надземни кариери;
- Извършва теренно описание и наблюдение. Приема скалните блокове, организира тяхното маркиране, оразмеряването им и подготвянето им за рязане, както и окачествяването на скалните блокове;
- Попълва информацията относно окачествените блокове в таблица и текущо информира ръководството на дружеството;
- Контролира придобиването, инсталирането и консумацията на машините, съоръженията и оборудването, както и състоянието и сигурността на всички помещения в кариерните обекти на предприятието;
- Следи за правилното водене на технологичния процес и за спазването на правилата и нормите за безопасност на работа на кариерните обекти; управлява, координира и контролира ежедневните дейности и задачи на работниците на кариерните обекти и докладва на ръководството
- Следи за своевременното снабдяване на работниците с общо и специално работно облекло и с лични предпазни средства, съгласно действащите нормативи, като при установени нарушения от всякакво естество носи отговорност за информиране на прекия ръководител чрез изготвяне на доклади, сигнали и други;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше техническо образование
- Опит на сходна позиция е предимство
- Познаване на физико- механичните свойства на скалите, пробивни съоръжения и начините за работа с тях, както и основни познания за кариери са предимство
- Умения за работа с компютър - Microsoft Office, интернет и специализиран софтуер за обработка на конкретните данни
- Работно ниво на английски език е препоръчително
- Дисциплина, отговорност, комуникативност
- Желание за усъвършенстване и саморазвитие
- Инициативност и умения за работа в екип
- Сръчност, наблюдателност, физическа сила и издръжливост

Ако желаете да станете част от нашата утвърдена компания в сферата на добива на скално-облицовъчни материали от най-високо качество и да допринесете с експертизата си за нейния успех, очакваме Вашата подробна автобиография.

Ще се свържем само с кандидати, които са одобрени по документи!


Кандидатствай по тази обява
ДИОНИСОМАРБЛЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ДИОНИСОМАРБЛЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Всички обяви на ДИОНИСОМАРБЛЕ - БЪЛГАРИЯ ЕООД