EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
15.09.2020
★★★★★ Търговски представител – Централна Северна България, ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД
Месторабота Велико Търново; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Търговски представител – Централна Северна България

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели, част от корпоративното семейство на БС Група Компании. Технопанел ЕАД е създадена през 2007 г. и оттогава се е наложила като пазарен лидер на Балканите. Компанията е един от най-бързо развиващите се производители на панели в Източна Европа с повече от 3000 завършени индустриални обекта за последните 12 години. Технопанел ЕАД използва последно поколение технология за комбинирано производство на PUR, PIR и Mineral Wool Sandwich Panels и дава гаранция за най-високо качество на произведените панели. Клиентите на компанията могат да разчитат на професионална консултация и подкрепа по време на всички етапи от изграждането на един обект.

Защо да се присъедините към екипа на Технопанел?

Технопанел разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в динамична и иновативна среда. Компанията цени индивидуалния принос на всеки служител и непрекъснато се стреми да усъвършенства своя подход по отношение на управлението и развитието на хората. Като част от екипа на БС Група компании, ние имаме утвърдени традиции на пазара и стратегическа визия за бъдещето.

Търговски представител – Централна Северна България

Основни отговорности:
 • Отговаря за продажбите на компанията на територията на следните региони: Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе;
 • Сключва договори и управлява реализацията на текущи проекти, според правомощията си;
 • Предлага, организира и изпълнява маркетингови мероприятия и кампании в поверения му регион;
 • Представлява дружеството и отговаря за реализирането на търговската стратегия на дружеството в поверения му регион, с цел постигането на предварително зададените цели;
 • Активно налага и развива търговската марка и доброто име не дружеството в поверения му регион;
 • Изгражда, развива и обслужва дистрибуторска мрежа на дружеството в поверения му регион;
 • Активно разширява клиентската мрежа на фирмата в поверения му регион съгласно стратегията и политиката на дружеството;
 • Инициира срещи и осъществява контакти с потенциални клиенти и привлича нови такива;
 • Отговаря за продажбите на цялото портфолио от продукти на дружеството в региона;
 • Изготвя пазарни анализи и проучвания на поверения му регион в т.ч. анализ на конкурентите, определяне на целеви пазарни ниши, потенциални клиенти и други, при поискване от прекия му ръководител. Поддържа актуална база данни;
 • Отговаря за изпълнението на планирания бюджет по продажбите за поверения му регион;
 • Отговаря за организирането и провеждането на маркетинговата и промоционалната политика на предлаганите от дружеството продукти в поверения му регион;
 • Осигурява клиентите в региона с необходимите рекламни каталози, брошури и своевременното им запознаване с промени в цените и нововъведенията в продуктите на дружеството;
 • Осигурява технически консултации и съдействие на клиентите от поверения му регион при получаване на запитвания, подготвя и изпраща оферти, изготвя и реализира договори;
 • Осъществява връзката между клиентите и техническите консултанти в процеса на изготвяне на офертата и детайлизирането й, оказва пълно съдействие в целия процес по разработването и управлението на договорирания проект;
 • Изготвя и представя изготвените оферти пред клиентите и ги защитава;
 • Активно участва в процеса на водене на преговори и сключването на договори по проекти;
 • Договаря цени и условия, участва в подписването на договори.
 • Предлага и внедрява със съгласието на Мениджър Продажби специални параметри по конкретни запитвания и договори в зависимост от клиентите;
 • Следи за изпълнението на съответните договори, срокове, заявки
 • Поддържа активна комуникация с останалите отдели и екипи в компанията
 • Изготвя регулярни отчети за дейността си
 • Необходима квалификация и умения:
 • Диплом за завършено висше образование в областта на Архитектурата и строителството;
 • Професионален опит в областта на търговията със строителни материали, архитектурата или проектирането
 • Отлични комуникационни и търговски умения
 • Отлични умения за водене на преговори
 • Проактивност
 • Организираност, внимание към детайла и поставените срокове
 • Умение за работа в екип
 • Активен шофьор
Какво предлагаме:

 • Позиция в екип от мотивирани професионалисти
 • Възможност за учене и развитие, според индивидуалните нужди и бизнес целите
 • Социални придобивки
 • Работа на пълен работен ден


Кандидатствай по тази обява
ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД
Всички обяви на ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД