EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
08.09.2020
★★★ Оперативен мениджър в основно училище, ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Оперативен мениджър в основно училище

Фондация за образователна трансформация търси да назначи оперативен мениджър на Основно прогресивно училище 1, кв. Стрелбище, София.

ЕКОСИСТЕМАТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Прогресивните училища в София (2) и Варна (1) са създадени през последните 3 години като естествен резултат от гражданската инициатива „Диалог за бъдещето“ от 2011 година за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на образователната система от 2011 г. Нуждата от трансформация на образователната система доведе до създаването на образователен модел, в центъра на който е детето с неговата уникалност и съобразено с етапите на детското развитие. За целта ние интегрираме в синергичен модел философията и подходите на Монтесори педагогиката, International Baccalaureate, JUMP Math, Let's Think, международни и национални стандарти.

ПОЗИЦИЯТА

С развитието на мрежата от Прогресивни училища в България се утвърждава модел на управлението и развитието им като професионална учеща общност. Екипът на всяко прогресивно училище е собственик на процесите в него, като работата му е подпомагана и подкрепяна от лидери: оперативен директор и педагогически лидери на съответния образователен етап (начален, прогимназиален, в бъдеще – гимназиален).
Екипите са отговорни за осъществяване мисията на Прогресивните училища и прилагането на прогресивния образователен модел.

Оперативният мениджър в ОПУ1 ще работи в тясно сътрудничество с педагогическия екип под менторството на екип от Фондация за образователна трансформация, с педагогическите лидери, с родителската общност, с организации и партньори, със съмишленици.

ОТГОВОРНОСТИ

Оперативният мениджър е отговорен за осигуряване на гладкото протичане на образователните дейности на училището в съответствие с ценностите, мисията и визията на Прогресивните училища. Основните отговорности:
• Административно осигуряване на образователния процес в съответствие с изискванията на нормативната уредба на МОН и политиките на Фондация за образователна трансформация – грижа за документацията, политиките и процедурите
• Планиране и организиране на учебната година в сътрудничество с останалите лидери: графици, разписания, училищен календар, допълнителни дейности, дейности по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
• Финансово планиране и управление на бюджет
• Управлява дейностите по грижа и развитие на физическата среда в училището
• Осигурява необходимите ресурси за ритмичното протичане на образователния процес: образователни ресурси, материални ресурси, хранене, транспорт
• Изграждане и поддържане на партньорства с компании за ресурсното осигуряване на училището.


ИЗИСКВАНИЯ

Търсим съмишленици, които познават нормативната уредба, свързана със средното образование, и могат да оргaнизират спазването на държавните образователни стандарти, интегрирани с международните стандарти, заложени в прогресивния образователен модел.
Идеалните кандидати са открити и осъзнати, способни да носят отговорност и да овладяват различни екипни динамики, проявяват проактивност в проследяването и реализирането на тенденции в развитието на процесите в училището.

• Ценности и нагласи: безусловно приемане с обич на всяко дете, гъвкавост и нагласа за учене и развитие, приемане на всички като част от общност, готовност за поемане на риск и отговорност
• Има 3 години (педагогически) стаж и познания и опит в управлението на екипи, училищно и организационно планиране;
• С дълбока убеденост в нуждата от промяна в образованието и в идеалния случай опит с международни стандарти за образование/доказан интерес в тази насока;
• Ползването на английски език е предимство;
• Опитът в работа с Монтесори среда и изпълнение на програми от International Baccalaureate е предимство.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ МОЖЕ ДА Е НА
• Директор/зам.-директор в училище или детска градина, като предимство е опитът с международни програми (Монтесори, IB, IPC)
• С управленски опит в неформално или приобщаващо образование (Заедно в час, други НПО)

ПРЕДЛАГАМЕ

• Уникалната възможност да се включите в екип, който развива нов прогресивен образователен модел, реализира и постоянно търси начини за усъвършенстване на най-новите образователни тенденции с организационна култура на приемане и създаване на многообразие от таланти
• Подкрепа за професионално и личностно развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация – свобода и възможност за следване на индивидуалните интереси и таланти в синхрон с ценностите и мисията на организацията
• Отлични условия на труд
• Трудов договор

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

За да кандидатствате по тази обява, изпратете CV през системата на Jobs.bg. Препоръчителни са и всякакви допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.

ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР

Първият етап на процеса е свързан с проверка на съответствие на документите с формалните изисквания за заемане на позицията. За следващи стъпки ще се свържем само с успешно преминалите първия етап.

Предварително благодарим за интереса и участието!


Кандидатствай по тази обява
ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Всички обяви на ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ