EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
31.07.2020, Ref.#: Реф.№ - R_L
★★★★★ Ръководител Ликвидация на имуществени щети, ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Ръководител Ликвидация на имуществени щети

ЗАД“Алианц България”

Част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има над 130 годишна история, опит, фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти и служители. Във връзка с разширяване на екипа търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията:

Ръководител Ликвидация на имуществени щети – Реф.№ - R_L
Направление ” Операции”

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:


• Управлява екип от специалисти в бизнес линия Ликвидация на щети – Общо застраховане и следи изпълнението на индивидуалните задачи на служителите от екипа, комуникира представянето им, подпомага при необходимост подобряването на резултатите
• Извършва контрол и отговаря за организацията на цялостната дейност по обслужване на клиенти във връзка с регистрация, обработка и приключване на щети – Общо застраховане, както и информираността на клиентите;
• Контролира процеса за удостоверяване на настъпилите събития, като съпоставя приложените документи и снимков материал, използвайки наличните програмни продукти за обработка на щети – Общо застраховане.
• Съгласува и одобрява експертни заключения при ликвидация на щети – Общо застраховане
• Участва в дейности по информиране и обслужване на клиенти при регистриране на застрахователни претенции, както и в последващите етапи на Ликвидация.
• Обработва преписки по щети и води кореспонденция, свързана с изясняване обстоятелствата при настъпване на застрахователните събития.
• Извършва самостоятелни и/или съвместни с оторизирани вещи лица огледи.
• Изготвя самостоятелни или с оторизирани вещи лица констативни протоколи, проектно-сметни калкулации и други документи удостоверяващи характера и размера на щетата.
• Контролира и одобрява обективното определяне на размера на обезщетенията,
• Управлява движението на щетите, които се обработват в отдела и съблюдава за спазване на определените срокове
• Изготвя доклади по щети и контролира изготвянето на доклади от специалистите в отдела му за изплащане на щета
• Води отчетност за дейността на звеното
• Отговаря за подобряване на работния процес в отдела с цел оптимизацията му и подобряване на резултатите от дейността на отдела
• Активно участва в локални и международни проекти на компанията, свързани с Ликвидация на щети – Общо застраховане
• Следи за правилното прилагане на местното и чуждото законодателство при ежедневната работата.
• Решава технически въпроси при ликвидация на щетите
• Води устна и писмена кореспонденция с външни и вътрешни клиенти;

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование;
• Много добра компютърна грамотност Excel, Power Point;
• Свободно владеене на английски език – води устна и писмена официална кореспонденция;
• Познаването на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи застрахователната дейност;
• Опит на подобна позиция;
• Отлични комуникативни умения – ежедневна комуникация с клиенти
• Организираност, инициативност и подреденост
• Добра концентрация и умения за приоритизиране на задачите
• Способност за работа в екип

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Постоянен трудов договор с 6 мес. изпитателен срок
• 8 часов работен ден с плаващо работно време през деня
• Възможност да се развивате в международна финансова институция;
• Динамична и интересна работа и възможности за кариерно развитие;
• Отлични условия на труд;
• Допълнителни социални придобивки.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Автобиография
• Мотивационно писмо
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление


Кандидатствай по тази обява
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление
Всички обяви на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление