EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
30.06.2020, Ref.#: 1
Помощник-Готвач, ЯНИ КЛИМЕНТОВ ЕООД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Помощник-Готвач

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Участва в производството на готварска продукция под ръ­ководството на главния готвач.
2. Спазва изискванията за количеството и качеството на вло­жените продукти и подправките.
3. Следи за работата на машините, съоръженията и състоя­нието на посудата.
4. Поддържа изискваната производствена хигиена на работ­ното място съгласно санитарните изисквания.
5. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята.
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за количеството и качеството на вложените про­дукти в готварската продукция в съответствие с установените ре­цептури;
2. Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената от него готварска продукция.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал и серви­тьорите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство;
б) хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция;
в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарна безопасност при работа в кухнята.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно.
2. Друга квалификация: курс за готвачи.
3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността


Кандидатствай по тази обява
ЯНИ КЛИМЕНТОВ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЯНИ КЛИМЕНТОВ ЕООД
Всички обяви на ЯНИ КЛИМЕНТОВ ЕООД