EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
19.06.2020
★★★ Квалифицирано лице QP, СОФАРМА АД
Месторабота София, бул. „Рожен“ 39 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Квалифицирано лице QP

Софарма АД търси да назначи:

„Квалифицирано лице“

Дирекция „Управление на Качеството и Регулаторното Съответствие“
Направление „Качествен контрол и освобождаване на готов продукт“

I. Основни функции на длъжността:
- Освобождава партиди лекарствени продукти за реализация на пазара и гарантира, че лекарствените продукти са произведени и качеството им и контролирано, в съответствие с разрешителните им за производство и употреба и при спазване изискванията на ДПП.
- Не допуска да бъде освободен продукт, който не е произведен в съответствие с изискванията на ДПП и регистрационната документация;
- Води и непрекъснато поддържа в актуален вид регистър на  издадените сертификати, като съхранява данните съгласно утвърдените срокове;
- Участва в процесите на разследване и установяване на причините за постъпили рекламации и оплаквания за качеството на лекарствените продукти
- Участва в сертификацията на лекарствени продукти и дейности, свързани с възлагателни производства и др. 

II. Изисквания към кандидата:
- Висше образование – Магистър по фармация, медицина, химия, биология, биотехнология;
- Минимум 2 /две/ години практически опит във фармацевтично производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствени продукти и активни вещества
- Mного добро познаване на изискванията към дейността на Квалифицираните лица, определени от европейските ръководства по ДПП и други нормативни документи;
- Компютърна грамотност – MS Office
- Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която доброволно представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Задължаваме се да я използваме единствено за целите на подбора.
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на процеса по подбор на персонала и наемане на работа в "Софарма АД" за конкретната позиция. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД.
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на последващ подбор на кадри в "Софарма АД", за срок от една година от подаването на кандидатурата ми. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД.
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на СОФАРМА АД


Кандидатствай по тази обява
СОФАРМА АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СОФАРМА АД
Всички обяви на СОФАРМА АД