EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
15.06.2020
Експерт Валидиране, ВЕТПРОМ АД
Месторабота Радомир; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Експерт Валидиране

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за и хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна заетост "Експерт Валидиране "

Основни отговорности:
- Реализира стратегията и определя методологията за провеждане на изследвания за валидиране на процеси.
- Изготвя документи, извършва и оценява резултати от изследвания за валидиране на процеси.
- Извършва дейности по валидиране на процеси в съответствие с изисквaнията на фирмата за валидиране, квалификация и поддържане на валидационния статус.
- Участва в дейности по валидиране/квалификация в съответствие с изискванията на GMP.
- Изготвя или участва в изготвянето и проверката на стандартни оперативни процедури и формати свързани с дейностите по валидиране/квалификация.
- Участва в екипите по разработване, трансфер и валидиране на процеси.
- Изготвя доклади за валидиране/квалификация и извършва статистически анализ на получените резултати.
- Участва в планирани и непланирани самоинспекции.
- Въвежда и прилага научно обосновани методи за анализ и оценка на риска относно валидиране/квалификация.
- Участва в дейности, свързани с програмите за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани в компанията.

Изисквания към кандидатите:
- Образование – Магистър по фармация, химия, инженерна специалност или друга подходяща
- Познания за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност,регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно – медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика
- Минимум 2 години професионален стаж на същата позиция във валидиране на процеси.
- Много добри умения за работа с MS Office
- Английски език – много добро владеене писмено и говоримо

Умения и компетентности:
- Ориентираност към постигане на резултати
- Комуникативност, лоялност, коректност
- Инициативност и способност за предлагане на решения
- Стремеж към постоянно учене и развитие

Компанията осигурява:
- Работа в една от водещите фармацевтични компании
- Въвеждащо и съпътстващи обучения
- Мотивиращо възнаграждение
- Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир

Aко позицията представлява интерес за вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете ми вашата автобиография на лични. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички документи ще бъдат разгледани при спазване на конфиденциалност и защита на личните данни. Крайният срок за кандидатстване е 13-и юли.

Ветпром АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. Ветпром АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че Ветпром АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на Ветпром АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
ВЕТПРОМ АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ВЕТПРОМ АД
Всички обяви на ВЕТПРОМ АД