EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
05.05.2020
Мениджър ЗБУТ, КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД  Вижте визитка на компанията
Месторабота Пловдив; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 2200 до 2500 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Мениджър ЗБУТ

Фирма "Корпоративна Социална Отговорност" ЕООД лидер в сферата за подбор на персонал, обучение и развитие на КСО, търси за свой клиент, производствена компания, отговорен и мотивиран служител за позицията на:

Описание на позицията

- Опит на позицията в производствена компания поне 3 години
- Разработва, организира и контролира политики, системи и програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в компанията;
- Поддържа системите за управление на ЗБУТ и осигурява правилното им прилагане в компанията;
- Поддържа документи за оценка на риска;
- Отговаря за проследяване на законодателството относно ЗБУТ, отраслови стандарти и корпоративни изисквания;
- Разработва и прилага планове за действия при извънредни и кризисни ситуации;
- Координира дейността на службата по трудова медицина;
- Взима участие в разследвания на произшествия и инциденти;
- Координира комуникацията с други ведомства и отдели;
- Изготвя анализи и отчети за дейността и състоянието на условия на труд;
- Разработва и провежда обучения за здравословни и безопасни условия на труд;

Изисквания към кандидата:

- Висше образование ;
- Много добри теоретични и практически познания по специалността;
- Владеене на английски език е задължителен;
- Компютърни умения - MS Office.

Други:

- Много добри организационни умения;
- Умения за управление на хора и работа в екип;
- Способност за работа под напрежение;
- Работа в условия на непрекъснат производствен процес;
- Енергия и мотивация за придобиване на нови знания и умения и поемане на повече отговорности в организацията.

Компанията предлага:

- Дългосрочна работа в международна компания;
- Конкурентно възнаграждение;
- Социални придобивки;
- Въвеждащо обучение и възможности за развитие.

Ако проявявате интерес към отворената работна позиция, кандидатствайте с прикачено СV.

"Корпоративна Социална Отговорност" ЕООД притежава лиценз за подбор на персонал N: 2082/19.7.2016г
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

При кандидатстване за позицията, вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните Ви данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; евентуално бъдещо подписване на трудов договор или друг вид договор. Поемаме отговорността да обработваме личните Ви данни, като гарантираме тяхната защита като тайна от трети лица. Информираме Ви, че имате право на достъп до личните си данни и правото да изисквате тяхното коригиране или заличаване, като го заявите на e-mail на компанията.
Съгласявате ли се КСО ЕООД да обработва вашите лични данни за целите на осигуряване на временни, срочни или постоянни възможности за работа и работа;
За целите на изпращане на сигнали относно наличните позиции; за целите на оценка (включително с автоматизирани средства) на профили и професионални умения за оценка на индивидуалните планове за развитие и кариера; и с цел записване и участие в курсове за обучение и оценяване (както е описано подробно в Известието за поверителност)
Съгласен съм   Не съм съгласен
Съгласявате ли се КСО ЕООД да обработва вашите данни само ако е строго необходимо и за целите, описани подробно в Известието за поверителност
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД
Всички обяви на КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЕООД