EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
11.03.2020, Ref.#: EL-SN
★★★★★ ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е компания, занимаваща се със строителен надзор, консултантска дейност, проджект мениджмънт и обследване на обекти с обществено предназначение, жилищни сгради, складове, производствени сгради, благоустройствени съоръжения, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други. Търсим към екипа си мотивирана личност за длъжност: ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР-СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР,
който покрива следните изисквания:

Образование: Висше - квалификационна степен магистър – Електроинженер;
Пълна проектантска правоспособност;
Познания на нормативната база свързана с проектирането и строителството : ЗУТ, Действащи закони и наредби в областта на проектиране и строителство на електрически уредби и инсталации;
Компютърна грамотност: MS Office, Auto Cad.;
Владеене на чужди езици е предимство:

Лични качества: организираност, комбинативност, инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, отговорност към поставените задачи.
Шофьорска книжка – активен шофьор;
Добри организационни умения и способност за определяне на приоритети и изпълнение на цели;

Професионален опит: ПРИ ДОКАЗАНА ПРАКТИКА в:
• Проектиране на вътрешни ел. инсталации за сгради с различно предназначение /жилищни, обществени, търговски, производствени и др./;
• Проектиране на външно електрозахранване на сгради /трафопостове, кабелни трасета е предимство;

ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ С ОГРОМНО ПРЕДИМСТВО ПРЕД ОСТАНАЛИТЕ КАНДИДАТИ!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Умение за работа по няколко проекта наведнъж;
Работа със ЗУТ - Законосъобразно започване на строежа и изпълнението му, съобразно одобрения проект; Своевременно съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството; Годност на строежа за/и въвеждане в експлоатация – изготвяне на окончателен доклад до Възложителя и внасяне в ДНСК на необходимата документация за назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване на строежа;
Познания за процесите на производство и монтаж на инсталациите;
Познаване на международните стандарти за материали, влагани в строителството;
Внасяне на документи в Електроразпределение, Общини, НАГ и други инстанции свързани с работата му като строителен надзорник и следи за своевременното съгласуване и движение на документите в съответните инстанции.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
Дългосрочно трудово правоотношение;
Работа в динамична бизнес и професионална среда;
Перспективи за кариерно развитие.

Ако разпознавате себе си в гореописания профил, то ще очакваме Ваша актуална автобиография със снимка, като посочите референтен номер на обявата.

С всички одобрени по документи кандидати ще се свържем за следващи стъпки в процеса по подбор.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.


Кандидатствай по тази обява
ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Всички обяви на ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД