EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
09.03.2020, Ref.#: 1
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР, БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
Месторабота София, бул. „В. Левски” № 75, ет. 5 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 2150 до 3200 BGN (Бруто); Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР

Минималните изисквания, за заемане на длъжността са:

образование – висше;
степен на образование – магистър;
професионален опит – 5 години;


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

владеене на английски език;
компютърна грамотност;
инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията;
умение за работа в екип;
познаване на нормативната уредба;
умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;
лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.
Предпочитана професионална област, в която е придобито образованието: икономика, управление, туризъм,спорт;

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Концепция за развитие на БТС” и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

заявление;
Европейски CV формат;
Мотивационно писмо;
копие от диплома за висше образование;
копия от документи за придобита допълнителна квалификация в случай, че има такава;
копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния;
Писма за препоръка;
копия от други документи по преценка на кандидата.
Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в двадесетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.30 часа на 31.03.2020 г. вкл. в БТС: гр. София 1000, бул. „В. Левски” № 75, ет. 5, ст. 515 от 9.00ч. до 17.00ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Изпълнителен секретар на БТС– организира, координира и контролира дейността на служителите в БТС, разпределението на работата в съюза, както и качественото и в срок изпълнение на поставените задачи; разработва анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска; организира и контролира внедряването и функционирането на всички информационни системи на съюза; осигурява защитата на информационните технологии на съюза и др.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 2150 лв. до 3200 лв., като индивидуалния размер ще бъде определен при назначаването, с решение на УС на БТС.

Обявлението за конкурса е публикувано в органа на съюза в-к „ЕХО”, в специализирания сайт Jobs.bg, както и на интернет страницата на БТС.


Кандидатствай по тази обява
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
Всички обяви на БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ