EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
13.02.2020
★★★★★ Технически ръководител, М - Груп ООД
Месторабота Слънчев бряг; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Технически ръководител

„М-груп“ ООД е инвеститорска компания в сферата на строителството.
Основана и действаща от 2003г.
Компанията се занимава със строителство и контрол върху извършване на всички дейности по реализиране и узаконяване на строителните обекти. До скоро съсредоточена предимно по южното ни черноморие, към момента вече с разширена дейност в столицата.
Във връзка с разрастването на дейността си "М-груп" ООД търси отговорни и опитни кандидати за позиция ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за строителни обекти в к.к. Слънчев бряг.

Отговорности и задачи:
• Осъществява непосредственото техническо и административно ръководство на строителния обект;
• Организира и упражнява контрол над цялостното изпълнение на всички дейности на обекта;
• Контролира качеството на изпълняваните видове работи, графика за въвеждане на отделните етапи в действие и спазване на крайните срокове;
• Непосредствено ръководи изпълнението на ежедневните строителни работи на обекта;
• Контролира спазването на технологичната последователност на процесите и оперативното отстраняване на допуснати нарушения;
• Осигурява качественото изпълнение на строителните работи, срочното завършване и предаване на обекта, подобектите и етапите за експлоатация в определените с договори срокове;
• Контролира качеството на довършително-ремонтните дейности и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали;
• Организира, контролира и координира работата на подизпълнителите;
• Води отчетна документация. Изготвя актове и количествено-стойностните сметки;
• Ръководи работниците, провежда ежедневни и периодични инструктажи и следи за безопасността и хигиената на труда;
• Участва в разработването на необходими планове, стратегии и графици;
• Приема от подизпълнителите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството;
• Разглежда и предава работните проекти на изпълнителите по отделните части;
• Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали.
• Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта, както и за разхода на същите;
• Познава нормативите в строителството;
•Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания:
• Завършено инженерно образование ССС – висше или завършено строително образование – висше техническо или средно специално
• Високо ниво на отговорност и мотивация;
• Професионален опит на подобна позиция – мин. 5 години;
• Желание за работа в екип, както и самостоятелност и ангажираност при изпълнението на ежедневните дейности;
• Качество на извършената работа и експедитивност при изпълнение на поставените задачии в срок;
• Професионално отношение към работния процес, прецизност, ориентираност към крайния резултат с внимание към детайлите
• Опит във взаимоотношенията със строители, проектанти, надзорници и особено с ръководенето на работници;

Ние предлагаме:
• Работа в динамичен екип, мотивираща работна среда;
• Коректно и лоялно отношение, уважение на личността, признание, при постигане на желаните резултати;
•Постоянна и дългосрочна заетост;
•Много добри условия на работа;
•Високи стандарти на работа;

Ако имате интерес и сме успели да привлечем вниманието Ви, може да кандидатствате, като изпратите Вашата актуална автобиография със снимка, тук директно в сайта

Ще осъществим връзка с кандидатите, които отговарят на изискванията!


Кандидатствай по тази обява
М - Груп ООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за М - Груп ООД
Всички обяви на М - Груп ООД