EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
13.02.2020, Ref.#: AKR/0313SAM
★★★★★ АНАЛИЗАТОР СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И МОДЕЛИ, Дирекция „Анализ и контрол на риска”, гр. София, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Длъжност: АНАЛИЗАТОР СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И МОДЕЛИ

Дирекция: Анализ и контрол на риска

Ref.No: AKR/0313SAM

Задължения и отговорности:

 • Участва при разработването, тестването и прилагането на вътрешните модели на Банката в областта на управлението на риска
 • Извлича и обобщава статистически данни от различните информационни масиви на банката
 • Извършва статистически анализи с помощта на специализиран статистически софтуер и/или програмни езици
 • Извършва текущ мониторинг на представянето на вътрешните модели на банката, като при необходимост предлага варианти за тяхното усъвършенстване
 • Изготвя портфолио и ad-hoc анализи
 • Изготвя задания за промени в информационни системи на банката, свързани с управлението на риска, и тества направените промени

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование степен Бакалавър/Магистър или последна година студент в областта на статистиката, финансите или икономиката
 • Познания в областта на статистическите анализи, финансовото моделиране и иконометрията, свойства на статистически разпределения, линейни и логистични регресии, тестване на хипотези в регресии, Монте Карло симулации, методи за прогнозиране на волатилитет
 • Познания по отношение методите и концепциите за оценка на финансовия риск, в т.ч. Value-at-Risk модели, Expected Shortfall, дюрация, скоринг модели за оценка на кредитен риск, IRB параметри при определяне на капиталови изисквания по кредитни експозиции.
 • Познания по основни характеристики на банкови продукти, в т.ч. сложна лихва, анюитет, погасителни планове
 • Много добри компютърни умения, включително познания по бази данни и базово програмиране в статистически софтуер (MS Excel, MS Access, VBA, SQL, STATA или сходен статистически софтуер)
 • Умения за трансформиране на аналитични концепции в работещи бизнес приложения и способност за самостоятелно решаване на проблеми и самостоятелно намиране на нужната информация
 • Много добро ниво на ползване на английски език писмено и говоримо
 • Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип
 • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД


Кандидатствай по тази обява
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Всички обяви на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД