EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.02.2020, Ref.#: SR-PLD
★★★ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА  Вижте визитка на компанията
Месторабота Пловдив; Временна/сезонна работа; Непълно работно време; Заплата 700 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 28.02.2020 г.

Национална пациентска организация (НПО) е обединение на неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите с различни заболявания в цялата страна. НПО вече 10 години работи за гарантирането на правото на достъпно здравеопазване и за активното гражданското участие на пациентите във вземането на решения, свързани със здравните политики.

В изпълнение на проект, реализиран в партньорство с Българската стопанска камара, Национална пациентска организация търси за своя екип:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Социалният работник е необходимо да работи с лица с увреждания и/или близки на лица с увреждания, които полагат грижи за тях. Крайна цел на социалната работа е да се насърчат лицата да започнат работа или да подобрят трудовото си представяне чрез повишаване на квалификацията и уменията, съобразени с потребностите на пазара на труда.

Социалният работник:
- Извършва социално-здравна оценка;
- Информира, консултира и мотивира лицата за постигането на независимост и започване на работа;
- Информира, консултира и посредничи във връзка с достъпа на лицата до социални услуги, както и до услуги, насърчаващи включването в пазара на труда;
- Информира, консултира и посредничи на лицата до услуги за преквалификация, включително обучения за повишаване на образователния ценз;
- Придружва лицата до институции и организации, чрез които лицата могат да реализират свои права (държавни, частни, здравни, неправителствени, образователни и др.;
- Предоставя емоционална и мотивационна подкрепа на лицата;
- При необходимост посредничи между лицата, търсещи работа и работодателите;
- Води досиета по случаите, по които работи;
- Поддържа в информационен портал, създаден по проекта, актуална база данни от работодатели и техни обяви за работа, които са подходящи за търсещите работа лица;
- Подпомага лицата да направят свои профили в платформата, създадена по проекта, за търсене на работа, както и в други платформи за търсещи работа;
- Подпомага с логистична подкрепа организирането на събития, свързани с популяризирането на проекта в населеното място;
- Участва във форуми, дебати и дискусии, популяризиращи правото на лицата с увреждания да се реализират на пазара на труда;
- Други дейности, съобразени с длъжността;

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- степен на образование – средно-специално или висше образование, като с предимство ще се ползват кандидати, завършили бакалавърска или магистърска степен по специалностите „Социални дейности“, „Педагогика“, „Специална педагогика“.
- професионален опит – 1 година
- работа с Microsoft Office

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор със срок на изпитване (до 31.10.2020 г.)

Работно време: 4 часа, 5-дневна работна седмица
Възнаграждение: 700.00 лева.

Кандидатстването става с автобиография (CV) на български език.

НПО ще информира всички кандидати за решението си, а одобрените кандидати ще покани на събеседване.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 28.02.2020 г.
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА


Кандидатствай по тази обява
Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА
Всички обяви на Сдружение НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗА